MSZ

DOTACJA z MSZ

Podczas letnich wakacji 2012 roku po raz pierwszy skorzystaliśmy z dofinansowania z Ministerstwa Spraw Zagranicznych do organizacji kolonii polonijnych z Ukrainy w formie edukacyjnej pod nazwą "Świętokrzyskie Szlaki dla Polonii".

Do Polski przyjechało łącznie 100 uczestników, w tym 92 dzieci i młodzieży zainteresowanych nauką języka polskiego i poszerzaniem wiedzy o Polsce. Przebywali oni na dwóch turnusach w Górach Świętokrzyskich.

Zadanie zrealizowaliśmy to we współpracy z Gimnazjum Klasycznym w Bojarce koło Kijowa. Uczestnicy byli głównie z Bojarki - miasta partnerskiego Puław. W ostatnich latach dzięki tej współpracy odradza się tamtejsza Polonia i wprowadzono do szkoły naukę języka polskiego.

Projekt współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych

w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą".