MEN

DOTACJE

z MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

2014

W bieżącym roku w dniach 12-18 sierpnia 2014 w Puławach zorganizowaliśmy program „Razem - w dialogu, kulturze, sporcie” w ramach Międzynarodowej współpracy szkół i wymiany młodzieży z naszymi partnerami z Ukrainy. Program był współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W POPRZEDNICH LATACH ...

W latach 2004 -2011 dzięki dotacjom z MEN zrealizowaliśmy:

2004

  • XII Centralny Zlot Turystyczno-Ekologiczny Młodzieży Szkolnej - Puławy'2004
  • kolonie polonijne z Ukrainy (w Puławach)

2005

  • "Dzieci i młodzież bez granic" - wyjazd tygodniowy do Kijowa (czerwiec)
  • Kolonie polonijne z Kijowa /UKRAINA (lipiec)
  • Kolonie polonijne z Bojarki /UKRAINA (sierpień)

2007

  • Kolonie polonijne z Ukrainy - Mąchocice Scholasteria w Górach Świętokrzyskich UKRAINA (czerwiec-sierpień)
  • Zlot turystyczno-ekologiczny dla młodzieży szkolnej (czerwiec/lipiec)

2009

  • Kolonie Polonia z Ukrainy - Mąchocice Scholasteria'2009 (czerwiec-lipiec 2009)
  • Wymiana międzynarodowa "Świadomi swoich praw" ( sierpień, wrzesień/październik 2009)

2010

  • wypoczynek letni w Puławach oraz w Górach Świętokrzyskich (Kielce, Mąchocice Scholasteria) dla 260 dzieci z terenów dotkniętych powodzią z gmin: Mielec, Gorzyce, Połaniec, Sieniawa
  • kolonie polonijne "SZLAKAMI ŻEROMSKIEGO" dla 185 dzieci z Kijowa i okolic w Górach Świętokrzyskich (zakwaterowanie w schroniskach w Świętej Katarzynie i w Mąchocicach Scholasterii)

2011

  • obóz edukacyjny liderów młodej Polonii „Świętokrzyskie fascynacje" w Górach Świętokrzyskich
dzieci z Ukrainy (2007)