NCK

DOTACJA Z NARODOWEGO CENTRUM KULTURY

Nasze Stowarzyszenie otrzymało dotację na realizację zadania:

"MOST PARTNERSTWA MŁODZIEŻY PUŁAWY - BOJARKA" w dniach 1 - 11 grudnia 2006 r.

w ramach pilotażowego programu Polsko - Ukraińskiej Wymiany Młodzieży.

Naszym partnerem w projekcie było Gimnazjum Klasyczne Rejonu Kijowsko-Światoszyńskiego w Bojarce.

W projekcie uczestniczyło 20 uczniów z Gimnazjum Klasycznego w Bojarce oraz 20 uczniów puławskich szkół ponadgimnazjalnych. Wszyscy uczestnicy i opiekunowie mieszkali razem w budynku Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach.

W trakcie 11 dni zorganizowano bogaty program turystyczny, zajęcia sportowe (w tym na basenie), zajęcia językowe i integracyjne (nauka piosenek, tańców itd.). Uczestnicy z Polski i Ukrainy efektywnie wykorzystali wspólnie spędzony czas. Zawiązały się przyjaźnie pomimo początkowych obaw co do możliwości porozumiewania się. Okazało się jednak, że nie istnieje bariera językowa między młodymi Polakami i Ukraińcami.

Podczas wspólnych zajęć porozumiewali się bez większych problemów w języku polskim, ukraińskim i angielskim. Na wspólnych zajęciach językowych nauczyli się wiele podstawowych słówek i zwrotów z życia codziennego w języku sąsiadów

... to tylko niektóre atrakcje, jakie odbyły się w trakcie 11-dniowego projektu wymiany polsko-ukraińskiej ...