Kolonie polonijne

Od początku istnienia naszego Stowarzyszenia współpracujemy z partnerami zagranicznymi w zakresie organizacji kolonii polonijnych oraz różnych form wymiany dzieci, młodzieży i dorosłych.

Naszymi wieloletnimi partnerami na Ukrainie są:

    • Związek Polaków m.Kijowa - prezes Aniela Jurkowska
    • Gimnazjum Klasyczne w Bojarce (blisko Kijowa) - koordynator Tatiana Matwiejczuk
    • Stowarzyszenie "Dostojne Majbutnie" z Dublan (blisko Kijowa) - prezes Nina Malinowska

W 2013 roku planujemy organizację kolonii polonijnych w Górach Świętokrzyskich:

    • Szkolne Schronisko Młodzieżowe i Szkoła Podstawowa w Mąchocicach Scholasterii [ www ]
    • Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Świętej Katarzynie [ www ]

a także w Bursie Szkolnej Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach [ RCKU ]

Chętnie zaprosimy do współpracy nowych partnerów z Białorusi, Liwy, Rosji i innych państw.