Działalność

Nasze inicjatywy:

W ramach działalności statutowej podejmujemy liczne inicjatywy. Większość naszych działań opiera się na dofinansowaniu z różnych źródeł.

Organizujemy:

    • kolonie letnie i zimowiska (w tym profilaktyczne) dla dzieci polskich, gł. z rodzin ubogich i zagrożonych patologiami

    • kolonie polonijne dla dzieci i młodzieży Polonii z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Rosji itd.

    • międzynarodowe festiwale orkiestr dętych w Puławach (od 2011 r.)

    • kursy przygotowawcze dla kandydatów na wychowawców wypoczynku

a także jesteśmy współorganizatorami:

    • Festiwalu Tańców Lubelskich "GODEL" (od 2005 r.)