Kursy, szkolenia

Kurs na wychowawców wypoczynku

 • organizujemy corocznie: wiosna 2016
 • zajęcia od - podamy w terminie późniejszym
  • kurs kończy się egzaminem - termin zostanie ustalony podczas kursu
 • miejsce: filia RCKU (Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii) przy ul. Kołłątaja 1 w Puławach
 • koszt szkolenia - 110 zł (odpłatność za kurs w styczniu 2016)
 • konto bankowe: Bank PKO Bank Polski
 • 11 1020 3219 0000 9302 0041 9614
 • (na przelewie dopisać swoje imię i nazwisko oraz nazwę kursu)
 • karta zgłoszenia - wypełniamy w jednym egzemplarzu
 • zgłoszenia chętnych - podamy wkrótce
  • tel/fax (81) 886-37-05 w. 36 lub 42
  • e-mailem na adres: promykpulawy@o2.pl

Kurs na kierowników wypoczynku

  • planowany termin: wiosna 2016
  • zajęcia - dni i godziny zajęć podamy wkrótce
  • kurs kończy się egzaminem - w ostatnim dniu kursu
 • miejsce: filia RCKU (Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii) przy ul. Kołłątaja 1 w Puławach
 • koszt szkolenia - 60 zł (odpłatnosć za kurs w styczniu 2016)
 • konto bankowe: Bank PKO Bank Polski
 • 11 1020 3219 0000 9302 0041 9614
 • (na przelewie dopisać swoje imię i nazwisko oraz nazwę kursu)
  • karta zgłoszenia - wypełniamy w jednym egzemplarzu
  • zgłoszenia chętnych - podamy wkrótce
  • tel/fax (81) 886-37-05 w. 36 lub 42
  • e-mailem na adres: promykpulawy@o2.pl

Szczegóły na temat organizowanych kursów są w plikach ofert (poniżej, w drukach do pobrania)

-----------------------------------------------

INFORMACJE o innych kursach umieszczamy na stronie RCKU Puławy: www.rcku.pulawy.pl

DRUKI DO POBRANIA (dotyczą ostatnich kursów w styczniu 2016):