O nas

Nasze Stowarzyszenie powstało w styczniu 2003 r.  z inicjatywy dyrekcji i wychowawców 
Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach (wtedy pod nazwą Bursa Szkolna). 
Zostało zarejestrowane w KRS w dniu 5 lutego 2003 r.
<>
Prowadzimy szeroką działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym dla środowisk niepełnosprawnych oraz dla Polonii. 
Organizujemy kolonie, obozy, zimowiska, zloty, festiwale, programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, szkolenia i kursy itd.
<>
Nasi członkowie mają wieloletnie doświadczenie w organizacji obozów językowych i muzycznych, kolonii polonijnych, 
festynów sportowych, kolonii dla dzieci ze środowisk ubogich i zagrożonych patologiami, programów wymiany międzynarodowej.
<>
Działalność Stowarzyszenia jest możliwa dzięki przyznawanym dotacjom oraz opiera się na współpracy z władzami lokalnymi.
<>
O naszej działalności można przeczytać również w bazie danych o organizacjach pozarządowych na stronie www.ngo.pl

Jesteśmy na FACEBOOKU.ORGANIZUJEMY:

Wypoczynek wakacyjny

  • kolonie letnie dla dzieci i młodzieży z Puław i z Polski [ więcej ]
  • kolonie polonijne dla dzieci i młodzieży Polonii
    z Ukrainy, Białorusi i innych krajów
     [więcej]
  • półkolonie z jęz. angielskim dla dzieci w wieku 8-10 lat [więcej]

VIII Międzynarodowy Festiwal
Orkiestr Dętych 
- Puławy'2018


14 - 16 września 2018  [więcej]


Kursy ...

  • kurs na wychowawców wypoczynku  [więcej]
  • kurs na kierowników wypoczynku  [więcej]

Comments