RODO

Ochrona Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach jest:

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w 24-100 Puławy, ul. C.K. Norwida 8A,

tel. 81 886-37-05, adres e-mail: sekretariat@rcku.pulawy.pl, szkola@rcku.pulawy.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach:

Aleksandra Jarocka - inspektor@cbi24.pl, adres do korespondencji: ul. C.K. Norwida 8A, 24-100 Puławy.

Klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO:

KLAUZULE INFORMACYJNE

Klauzula informacyjna ogólna przepis prawa.docx
Klauzula informacyjna rekrutacja bursa.pdf
Klauzula informacyjna- umowa.docx
Klauzula informacyjna rekrutacja szkoła.pdf