RODO

Ochrona Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach jest:

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w 24-100 Puławy, ul. C.K. Norwida 8A, 
tel. 81 886-37-05, adres e-mail: sekretariat@rcku.pulawy.pl, szkola@rcku.pulawy.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach:

Aleksandra Jarocka -  inspektor@cbi24.pl, adres do korespondencji:  ul. C.K. Norwida 8A, 24-100 Puławy.


Klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO:

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Wyświetl Pobierz
  17 KB wersja 1 7 maj 2020, 14:48 Rcku Puławy
Ċ
Wyświetl Pobierz
  365 KB wersja 1 5 maj 2020, 12:44 Rcku Puławy
Ċ
Wyświetl Pobierz
  371 KB wersja 1 5 maj 2020, 12:44 Rcku Puławy
ĉ
Wyświetl Pobierz
  16 KB wersja 1 7 maj 2020, 14:48 Rcku Puławy
Comments