Bursa Szkolna‎ > ‎

Rekrutacja do bursy

ZASADY REKRUTACJI DO BURSY

Przypominamy, że  nowo przyjęci do 31 lipca muszą potwierdzać na piśmie wolę zamieszkania w bursie  
mailem na adres:  sekretariat@rcku.pulawy.pl  lub na adres pocztowy RCKU: 24-100 Puławy, ul. Norwida 8A

oświadczenie - potwierdzenie woli zamieszkania  (druk dla 3 os.)>>  [w PDF[w Word]
   
UWAGA! Brak oświadczenia w podanym terminie będziemy uważać jako rezygnację z zamieszkania w naszej  placówce.


TERMINARZ REKRUTACJI do Bursy Szkolnej na rok szkolny 2019/2020:

1. Składanie kwestionariuszy o przyjęcie do bursy  przez wychowanków dotychczas mieszkających w bursie  20.05.- 19.06.2019
2. Składanie kwestionariuszy o przyjęcie do bursy  przez nowych wychowanków po potwierdzeniu przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej 1-13.07.2019
 do godz.15:00
3. Rozpatrywanie kwestionariuszy przez komisję rekrutacyjną 17-19.07.2019
4. Ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń RCKU
 
22.07.2019
5. Potwierdzenie korzystania z miejsca w bursie  przez przyjętych kandydatów do bursy 
do 31.07.2019
6. Niepotwierdzenie woli zamieszania w bursie będzie skutkowało skreśleniem z listy przyjętych, na to miejsce będzie przyjęta kolejna osoba z listy 
7. Ogłoszenie listy przyjętych (po potwierdzeniu korzystania z miejsca w bursie) i nieprzyjętych po rekrutacji uzupełniającej na tablicy ogłoszeń RCKUdo 20.08.2019 


---------------------------------------------------------------------------------
WYMAGANE DOKUMENTY:
Kwestionariusz przyjęcia do bursy >> [w PDF[w Word
   
Oświadczenie rodziców do kwestionariusza  (zgoda rodziców) >> [w PDF[w Word
   
oraz:
    1. ksero dowodu osobistego lub aktu urodzenia z potwierdzonym adresem stałego zameldowania
    2. zdjęcie
Można również dołączyć oświadczenie dotyczące sytuacji rodziny (druk u dołu strony)


Wkrótce uzupełnimy regulamin rekrutacji do bursy na nowy rok szkolny


REGULAMIN REKRUTACJI na r. szk. 2018/2019
     
  • przyjęci kolejny raz  >> 
  • nowo przyjęci (po raz pierwszy) >> 
ĉ
Rcku Puławy,
18 lip 2018, 16:16
Ċ
Rcku Puławy,
18 lip 2018, 16:16
ĉ
Rcku Puławy,
24 maj 2018, 10:14
Ċ
Rcku Puławy,
24 maj 2018, 10:14
ĉ
Rcku Puławy,
24 maj 2018, 10:20
Ċ
Rcku Puławy,
24 maj 2018, 10:20
Comments