Bursa Szkolna‎ > ‎

Rekrutacja do bursy

na rok szkolny 2017/2018
WYMAGANE DOKUMENTY:
Kwestionariusz przyjęcia do bursy  [w Word] [w PDF]
Oświadczenie do kwestionariusza   [w Word] [w PDF]
oraz:
  1. zaświadczenie lekarskie
  2. ksero dowodu osobistego lub aktu urodzenia z potwierdzonym adresem stałego zameldowania
  3. zdjęcie
  4. potwierdzenie woli zamieszkania w bursie do 31 lipca - mailem na adres:  sekretariat@rcku.pulawy.pl  
   lub na adres pocztowy wg wzoru 
   - wzór oświadczenia >>[w Word]  [w PDF]
TERMINARZ REKRUTACJI do Bursy Szkolnej 
na rok szkolny 2017/2018:

1. Składanie kwestionariuszy o przyjęcie do bursy  od 15.05.2017 do 14.07.2017 -godz.15:00
2. Rozpatrywanie kwestionariuszy przez komisję rekrutacyjną 17-18.07.2017
3. Ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń RCKU  21.07.2017
4. Potwierdzenie korzystania z miejsca w bursie  przez przyjętych kandydatów do bursy do 31.07.2017
5. Ogłoszenie listy przyjętych ( po potwierdzeniu korzystania z miejsca w bursie) i nieprzyjętych na tablicy ogłoszeń RCKU 1.08.2017
6. Rekrutacja uzupełniająca  prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną 1.08.-30.08.2017
7. Ogłoszenie listy przyjętych (po potwierdzeniu korzystania z miejsca w bursie) i nieprzyjętych po rekrutacji uzupełniającej na tablicy ogłoszeń RCKU30.08.2017


Więcej informacji dotyczących rekrutacji do bursy:
 • Regulamin rekrutacji na r. szk. 2017/2018
  [ w Word ]  [ w PDF ]
  (pliki u dołu strony)
 • Terminarz rekrutacji do bursy na rok szkolny 2016/2017

ĉ
Rcku Puławy,
9 maj 2016, 16:22
Ċ
Rcku Puławy,
9 maj 2016, 16:22
ĉ
Rcku Puławy,
9 maj 2016, 16:21
Ċ
Rcku Puławy,
9 maj 2016, 16:21
ĉ
Rcku Puławy,
21 lip 2016, 04:51
ĉ
Rcku Puławy,
24 lip 2016, 22:47
Comments