Bursa Szkolna‎ > ‎

Rekrutacja do bursy

WYMAGANE DOKUMENTY:
Kwestionariusz przyjęcia do bursy >> [w PDF[w Word
   
Oświadczenie rodziców do kwestionariusza  (zgoda rodziców) >> [w PDF[w Word
   
oraz:
    1. ksero dowodu osobistego lub aktu urodzenia z potwierdzonym adresem stałego zameldowania
    2. zdjęcie
Do 31 lipca należy potwierdzić na piśmie wolę zamieszkania w bursie  - mailem na adres:  sekretariat@rcku.pulawy.pl  
lub na adres pocztowy 
- oświadczenie - potwierdzenie woli zamieszkania  (druk dla 2 os.)>>  [w PDF[w Word]
   
Można również dołączyć oświadczenie dotyczące sytuacji rodziny (druk u dołu strony)

REGULAMIN REKRUTACJI na r. szk. 2018/2019
     

TERMINARZ REKRUTACJI do Bursy Szkolnej 
na rok szkolny 2018/2019:

1. Składanie kwestionariuszy o przyjęcie do bursy  od 15.05.2018 do 13.07.2018 -godz.15:00
2. Rozpatrywanie kwestionariuszy przez komisję rekrutacyjną 17-18.07.2018
3. Ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń RCKU 20.07.2018
4. Potwierdzenie korzystania z miejsca w bursie  przez przyjętych kandydatów do bursy do 31.07.2018
5. Ogłoszenie listy przyjętych ( po potwierdzeniu korzystania z miejsca w bursie) i nieprzyjętych na tablicy ogłoszeń RCKU 1.08.2018
6. Rekrutacja uzupełniająca  prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną 1.08.-24.08.2018
7. Ogłoszenie listy przyjętych (po potwierdzeniu korzystania z miejsca w bursie) i nieprzyjętych po rekrutacji uzupełniającej na tablicy ogłoszeń RCKU27.08.2018

ĉ
Rcku Puławy,
11 kwi 2018, 17:34
Ċ
Rcku Puławy,
11 kwi 2018, 17:35
Ċ
Rcku Puławy,
11 kwi 2018, 17:42
ĉ
Rcku Puławy,
24 maj 2018, 10:14
Ċ
Rcku Puławy,
24 maj 2018, 10:14
ĉ
Rcku Puławy,
24 maj 2018, 10:20
Ċ
Rcku Puławy,
24 maj 2018, 10:20
ĉ
Rcku Puławy,
24 maj 2018, 10:09
Ċ
Rcku Puławy,
24 maj 2018, 10:09
Comments