Rekrutacja do bursy

Decyzje dot. przyjęcia do bursy 2021/2022

Szczegóły dotyczące kwaterowania - w zakładce Aktualności bursowe

Formularz rekrutacji do bursy:

link do kwestionariusza do bursy online


<< kliknij w ikonkę lub w link:
Zapisz się online

Lista zakwalifikowanych do przyjęcia do bursy na rok szkolny 2021/2022

(konieczne potwierdzenie woli zamieszkania do 23 sierpnia 2021)


link do potwierdzania woli zamieszkania w bursie

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2021/2022:

 1. Składanie kwestionariuszy on-line o przyjęcie do bursy przez wychowanków dotychczas mieszkających w bursie w terminie: 17.05.- 21.06.2021 na stronie RCKU Puławy - Rekrutacja do bursy lub przez email: sekretariat@rcku.pulawy.pl

 2. Składanie kwestionariuszy on-line o przyjęcie do bursy przez nowych wychowanków po potwierdzeniu przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w terminie do 02.08.2021 lub zgodnie z wytycznymi MEiN

 3. Rozpatrywanie kwestionariuszy przez komisję rekrutacyjną: 03-04.08.2021 lub zgodnie z wytycznymi MEiN

 4. Ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 06.08.2021 na stronie internetowej bursy i tablicy ogłoszeń RCKU.

 5. Niepotwierdzenie woli zamieszkania w bursie będzie skutkowało skreśleniem z listy przyjętych, a na to miejsce będzie przyjęta kolejna osoba z listy

 6. Ogłoszenie listy przyjętych (po potwierdzeniu korzystania z miejsca w bursie) i nieprzyjętych po rekrutacji uzupełniającej na tablicy ogłoszeń RCKU do 24.08.2021

REGULAMIN REKRUTACJI

Zachęcamy do skorzystania z formularza online. Po wypełnieniu prosimy kliknąć na ikonkę "wyślij", a wszystkie dane zapiszą się na naszym serwerze.
Jest to najlepsza i najpewniejsza forma zapisu do bursy. Rekrutacja na nowy rok szkolny trwa od
17 maja do 21 czerwca 2021.

PO OGŁOSZENIU list zakwalifikowanych do bursy:

Przypominamy tym, którzy zostaną zakwalifikowani do bursy, o konieczności potwierdzenia woli zamieszkania w naszej bursie. W tym celu można skorzystać z jednej z następujących opcji:
- kliknąć na ikonkę "
Potwierdź chęć zamieszkania"
- wysłać podpisane zeskanowane potwierdzenie mailem na adres:
sekretariat@rcku.pulawy.pl
-
wysłać podpisane potwierdzenie listownie na adres: RCKU, 24-100 Puławy, ul. C.K.Norwida 8A

PO OGŁOSZENIU list przyjętych do bursy:

Zapraszamy do śledzenia AKTUALNOŚCI BURSOWYCH, gdzie po 25 sierpnia zamieścimy link do rezerwacji pokojów w bursie.
Nowych wychowanków prosimy o dostarczanie fotografii (jak do legitymacji), podpisanej na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

Kwestionariusz do bursy i inne wymagane dokumenty

( zalecamy skorzystanie z rekrutacji online, wersja papierowa może być rozpatrzona z opóźnieniem lub wcale)

 • KWESTIONARIUSZ przyjęcia do bursy >> [w PDF] [w Word] (wersja do wydruku i ręcznego lub komputerowego wypełnienia)

 • OŚWIADCZENIE rodziców do kwestionariusza (zgoda rodziców) >> [w PDF] [w Word]

https://drive.google.com/open?id=11Ern_y7E28kVTWwG8mm-fV8TNq5NepKD
 • OŚWIADCZENIE - potwierdzenie woli zamieszkania (druk dla 2 os.)>> [w PDF] [w Word]

https://drive.google.com/open?id=1UsPs5BvAeEmMwlkcX1bUPXlOqVyPmDzB
https://drive.google.com/open?id=19Fop8B6AeWqeOgWW3hVtbxBu3q8YOKQw
 • OŚWIADCZENIE dotyczące sytuacji rodziny >> [w PDF] [w Word]

link do klauzuli informacyjnej w PDF
link do klauzuli informacyjnej w Word
 • Klauzula informacyjna (dot. rekrutacji do bursy) >> [w PDF] [w Word]

 • FOTOGRAFIA (jak do legitymacji) - 1 szt.