Bursa Szkolna‎ > ‎

Rekrutacja do bursy


ZASADY REKRUTACJI DO BURSY

Przypominamy, że  nowo przyjęci do 31 lipca muszą potwierdzać na piśmie wolę zamieszkania w bursie  
mailem na adres:  sekretariat@rcku.pulawy.pl  lub na adres pocztowy RCKU: 24-100 Puławy, ul. Norwida 8A

oświadczenie - potwierdzenie woli zamieszkania  (druk dla 3 os.)>>  [w PDF[w Word]
   
UWAGA! Brak oświadczenia w podanym terminie będziemy uważać jako rezygnację z zamieszkania w naszej  placówce.


TERMINARZ REKRUTACJI do Bursy Szkolnej na rok szkolny 2019/2020:

1. Składanie kwestionariuszy o przyjęcie do bursy  przez wychowanków dotychczas mieszkających w bursie  20.05.- 19.06.2019
2. Składanie kwestionariuszy o przyjęcie do bursy  przez nowych wychowanków po potwierdzeniu przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej 1-12.07.2019
 do godz.15:00
3. Rozpatrywanie kwestionariuszy przez komisję rekrutacyjną 17-19.07.2019
4. Ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń RCKU
 
22.07.2019
5. Potwierdzenie korzystania z miejsca w bursie  przez przyjętych kandydatów do bursy 
do 31.07.2019
6. Niepotwierdzenie woli zamieszania w bursie będzie skutkowało skreśleniem z listy przyjętych, na to miejsce będzie przyjęta kolejna osoba z listy 
7. Ogłoszenie listy przyjętych (po potwierdzeniu korzystania z miejsca w bursie) i nieprzyjętych po rekrutacji uzupełniającej na tablicy ogłoszeń RCKUdo 20.08.2019 


---------------------------------------------------------------------------------
WYMAGANE DOKUMENTY:
Kwestionariusz przyjęcia do bursy >> [w PDF[w Word] 
   
Oświadczenie rodziców do kwestionariusza  (zgoda rodziców) >> [w PDF[w Word
   
oświadczenie dotyczące sytuacji rodziny (druk u dołu strony)
- fotografia (jak do legitymacji) - dotyczy uczniów ubiegających się po raz pierwszy


REGULAMIN REKRUTACJI na rok szk. 2019/2020
https://drive.google.com/open?id=1UsPs5BvAeEmMwlkcX1bUPXlOqVyPmDzB   https://drive.google.com/open?id=19Fop8B6AeWqeOgWW3hVtbxBu3q8YOKQw 
ĉ
Rcku Puławy,
5 lip 2019, 16:28
Ċ
Rcku Puławy,
5 lip 2019, 16:28
ĉ
RODO.docx
(16k)
Rcku Puławy,
5 lip 2019, 16:28
Ċ
RODO.pdf
(1174k)
Rcku Puławy,
5 lip 2019, 16:28
ĉ
Rcku Puławy,
5 lip 2019, 16:28
Ċ
Rcku Puławy,
5 lip 2019, 16:29
ĉ
Rcku Puławy,
5 lip 2019, 16:28
Ċ
Rcku Puławy,
5 lip 2019, 16:28
Comments