Działalność statutowa

BURSA SZKOLNA

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego

24-100 Puławy, ul. Norwida 8 A

tel. 604-052-319 (bezpośredni do wychowawców)

tel. (81) 886-37-05, wewn.38 (poprzez centralę)

e-mail: sekretariat@rcku.pulawy.pl (sprawdzany codziennie)
e-mail: rcku-wych@o2.pl (sprawdzany sporadycznie)

Filia przy ul. Partyzantów 28:

tel. 604-057-252 (do wychowawców w filii)

Bursa Szkolna to publiczna placówka zapewniająca zakwaterowanie i wyżywienie młodzieży pobierającej naukę poza miejscem stałego zamieszkania. Mogą tu mieszkać również słuchacze szkół policealnych.
Dokumenty obowiązujące w placówce (statuty, regulaminy) są dostępne w zakładce
DOKUMENTY.
Informacje dotyczące rekrutacji oraz listy przyjętych podajemy w zakładce
REKRUTACJA DO BURSY.
OPŁATY ZA BURSĘ w zakładce >> [Opłaty i konta bankowe]

DRUKI ( w różnych sprawach) >> [DRUKI]

Bursa Szkolna zapewnia:

  • całodobową opiekę wychowawczą uczniom w czasie nauki i pobytu poza stałym miejscem zamieszkania

  • całodzienne wyżywienie - stosunkowo tanie, smaczne i urozmaicone posiłki 3 razy dziennie

  • dobre warunki zakwaterowania - pokoje 3-4-osobowe z łazienkami lub 2-pokojowe segmenty z łazienką

  • odpowiednie warunki do nauki - pokoje cichej nauki, możliwość korzystania z komputera i dostępu do Internetu, bezpłatne konsultacje i korepetycje z różnych dziedzin

  • rozwój zainteresowań i uzdolnień, uczestnictwo w kulturze, uprawianie sportu i turystyki

* różne kółka zainteresowań i sekcje, np. plastyczna, komputerowa, sportowa, kulinarna

* nieodpłatne zajęcia w siłowni, w sali gimnastycznej

* zajęcia na basenie MOSiR za ulgową odpłatnością

* wycieczki, biwaki, wyjazdy w ramach wymiany międzynarodowej

  • korzystanie z różnych form działań profilaktycznych

  • pomoc wychowankom w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej

  • ścisłą współpracę ze szkołami i rodzicami

UWAGA!

Prosimy wychowanków o przyjazdy do bursy po weekendzie najpóźniej do godz. 20:00.