Bursa Szkolna‎ > ‎

Działalność statutowa

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego 
BURSA SZKOLNA
 24-100 Puławy, ul. Norwida 8 A (do 1.09.2016 było: Wojska Polskiego 7)
-------------------
tel. (81) 886-37-05, wewn.38 (pokój wychowawców)
 e-mail: rcku-wych@o2.pl 

 
https://drive.google.com/open?id=0BzakaWDRJSVIUG1YWTV2S2xuWFk Informator MEN dla rodziców [więcej]

Bursa Szkolna to publiczna placówka zapewniająca zakwaterowanie i wyżywienie młodzieży pobierającej naukę poza miejscem stałego zamieszkania. 
Mogą tu mieszkać również słuchacze szkół policealnych.
Dokumenty obowiązujące w placówce (statuty, regulaminy) są dostępne w zakładce DOKUMENTY.
Informacje dotyczące rekrutacji oraz listy przyjętych podajemy w zakładce REKRUTACJA DO BURSY.

OPŁATY ZA BURSĘ w roku szkolnym 2017/2018
  
 MŁODZIEŻ KAUCJA CZESNE WYŻYWIENIE termin opłat
 szkoły średnie 70,00 zł jednorazowo*)
 50,00 zł 
miesięcznie
 9,50 zł
stawka dzienna
 do 15-go każdego miesiąca
 studium pomaturalne 70,00 zł jednorazowo*)
  50,00 zł 
miesięcznie
  9,50 zł
stawka dzienna
 do 15-go każdego miesiąca
*) - opłata jednorazowa, do zwrotu w przypadku nie dokonania  zniszczeń

Opłaty za pobyt w bursie można regulować do 15-go dnia miesiąca  poprzez konto bankowe nr:
91 1020 3219 0000 9002 0091 0208 - Bank PKO BP I Oddział Puławy 
Na dowodzie wpłaty należy umieścić: nazwisko i imię wychowanka oraz informację, za co jest opłata i w jakiej kwocie 
(wyszczególnienie poszczególnych wpłat: kaucja, wyżywienie, czesne w bursie).

    fot. Joanna Gielecka

Bursa Szkolna zapewnia:
  • całodobową opiekę wychowawczą uczniom w czasie nauki i pobytu  poza stałym miejscem zamieszkania
  • całodzienne wyżywienie - stosunkowo tanie, smaczne i urozmaicone posiłki 3 razy dziennie
  • dobre warunki zakwaterowania - pokoje 3-4-osobowe z łazienkami lub 2-pokojowe segmenty z łazienką
  • odpowiednie warunki do nauki - pokoje cichej nauki,  możliwość korzystania z komputera i dostępu do Internetu, bezpłatne konsultacje i korepetycje z różnych dziedzin
  • rozwój zainteresowań i uzdolnień, uczestnictwo w kulturze, uprawianie sportu i turystyki
            *  różne kółka zainteresowań i sekcje, np. plastyczna, komputerowa, sportowa, kulinarna 
            *  nieodpłatne zajęcia w siłowni, w sali gimnastycznej 
            *  zajęcia na basenie MOSiR za ulgową odpłatnością
            *  wycieczki, biwaki, wyjazdy w ramach wymiany międzynarodowej
  • korzystanie z różnych form działań profilaktycznych
  • pomoc wychowankom w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej
  • ścisłą współpracę ze szkołami i rodzicami

UWAGA! 
Prosimy wychowanków o przyjazdy do bursy po weekendzie najpóźniej do godz. 20:00. 

DOKUMENTY / DRUKI:

Ċ
Rcku Puławy,
18 kwi 2018, 16:21
ĉ
Rcku Puławy,
4 mar 2017, 15:33
Comments