Opłaty i konta bankowe

Wysokość opłat za bursę w roku szkolnym 2021/2022

  • wyżywienie - 13 zł dziennie

  • czesne - 60 zł miesięcznie

  • kaucja - 100 zł jednorazowo *)

*) - kaucja jest zwracana w przypadku braku zniszczeń i po rozliczeniu obiegówką

Konta bankowe

Opłaty za pobyt w bursie należy regulować do 15-go dnia miesiąca na konta bankowe, które są w Banku Spółdzielczym w Końskowoli:

  • czesne i wyżywienie - PL56 8741 0004 0007 7002 2000 0030

  • kaucja - PL77 8741 0004 0007 7002 2000 0040

Można również dokonywać wpłat w kasie bursy.

Na dowodzie wpłaty należy umieścić:

  • nazwisko i imię wychowanka bursy

  • informację, za co jest opłata i w jakiej kwocie (wyszczególnienie poszczególnych wpłat: kaucja, wyżywienie, czesne w bursie).