Bursa Szkolna‎ > ‎

Opłaty i konta bankowe

Opłaty za pobyt w bursie należy regulować do 15-go dnia miesiąca  na konta bankowe, 
które są Banku PKO BP I Oddział Puławy:

 czesne i wyżywieniePKO BP 91 1020 3219 0000 9002 0091 0208 
 kaucja PKO BP 39 1020 3219 0000 9002 0126 0926

Na dowodzie wpłaty należy umieścić: nazwisko i imię wychowanka oraz informację, za co jest opłata i w jakiej kwocie 
(wyszczególnienie poszczególnych wpłat: kaucja, wyżywienie, czesne w bursie).

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA BURSĘ w roku szkolnym 2018/2019
  
 MŁODZIEŻ KAUCJA CZESNE WYŻYWIENIE termin opłat
 szkoły średnie 100,00 zł jednorazowo*)
 50,00 zł 
miesięcznie
 9,50 zł
stawka dzienna
 do 15-go każdego miesiąca
 kursy ODZ  100,00 zł jednorazowo*)
100,00 zł 
miesięcznie
  10,00 zł
stawka dzienna
 na początku kursu
*) - opłata jednorazowa, do zwrotu w przypadku nie dokonania  zniszczeń
Comments