Bursa Szkolna‎ > ‎

Konto bankowe

Opłaty za pobyt w bursie można regulować do 15-go dnia miesiąca  poprzez konto bankowe nr:

91 1020 3219 0000 9002 0091 0208 Bank PKO BP I Oddział Puławy 

Na dowodzie wpłaty należy umieścić: nazwisko i imię wychowanka oraz informację, za co jest opłata i w jakiej kwocie 
(wyszczególnienie poszczególnych wpłat: kaucja, wyżywienie, czesne w bursie).

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA BURSĘ w roku szkolnym 2017/2018
  
 MŁODZIEŻ KAUCJA CZESNE WYŻYWIENIE termin opłat
 szkoły średnie 70,00 zł jednorazowo*)
 50,00 zł 
miesięcznie
 9,50 zł
stawka dzienna
 do 15-go każdego miesiąca
 studium pomaturalne 70,00 zł jednorazowo*)
  50,00 zł 
miesięcznie
  9,50 zł
stawka dzienna
 do 15-go każdego miesiąca
*) - opłata jednorazowa, do zwrotu w przypadku nie dokonania  zniszczeń
Comments