Opłaty i konta bankowe

Opłaty za pobyt w bursie należy regulować do 15-go dnia miesiąca na konta bankowe,

które są w Banku Spółdzielczym w Końskowoli:

czesne i wyżywienie

kaucja

56 8741 0004 0007 7002 2000 0030

77 8741 0004 0007 7002 2000 0040

Na dowodzie wpłaty należy umieścić: nazwisko i imię wychowanka oraz informację, za co jest opłata i w jakiej kwocie

(wyszczególnienie poszczególnych wpłat: kaucja, wyżywienie, czesne w bursie).

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA BURSĘ w roku szkolnym 2020/2021

*) - opłata jednorazowa, do zwrotu w przypadku nie dokonania zniszczeń