Historia RCKU

Nasz Dyrektor Osobowością Roku 2020

Dyr. RCKU - Osobowość Roku 2020

We wtorek 10 sierpnia 2021 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się wojewódzka gala plebiscytu "Osobowość Roku 2020". Z przyjemnością informujemy, że wśród laureatów był nasz dyrektor Wiesław Smyrgała. Otrzymał tytuł "Osobowość Roku w kategorii Polityka, samorządność i społeczność lokalna w powiecie puławskim" [FOTO z gali]

To był rok 2017...

(odwołanie i ponowne powołanie dyrektora)

24 marca 2017 - wręczenie Dyrektorowi decyzji Zarządu Powiatu dot. odwołania ze stanowiska

Protest pracowników RCKU przeciwko decyzji Zarządu Powiatu

26 marca 2017 - zebranie pracowników i przygotowanie listu otwartego

https://drive.google.com/file/d/0BzakaWDRJSVIRmhrZGVwaXJvQlE/view?usp=sharing

[pełna treść listu]

9 maja 2017 - oczekiwanie pracowników RCKU na uchylenie uchwały Zarządu Powiatu

9 maja 2017 - odpowiedź z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy wysłali listy poparcia dla naszego dyrektora Wiesława Smyrgały:

  • mieszkańcy Bursy Szkolnej RCKU w Puławach [treść pisma], aktualnie 199 podpisów młodzieży

  • CIOFF (Stowarzyszenie Polska Sekcja Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej) z Warszawy do Starosty [treść pisma],

  • CIOFF do Wojewody [treść pisma]

  • Komenda Hufca OHP w Puławach [treść pisma]

  • Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej w Lublinie [treść pisma]

  • Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Gminy Dzierzgowo ARKA [treść pisma]

  • Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Rajsku [treść pisma]

7 czerwca 2017 - imieniny Dyrektora / uchylenie uchwały przez Zarząd Powiatu Puławskiego

Powrót p. Wiesława Smyrgały na stanowisko dyrektora RCKU

9 czerwca 2017 (pt) - podczas jubileuszu 150-lecia Powiatu Puławskiego

przemówienie pełnomocnika wojewody ds. organizacji pozarządowych - pana Romana Sikory, w tym dot. powrotu na stanowisko dyr. W.Smyrgały