Kontakt

  Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego
  ul. Norwida 8A   (do 1.09.2016 - ul. Wojska Polskiego 7)
  24-100 Puławy

  
+48 (81) 886 37 05, 886 39 36
  
+48 (81) 886 37 05
  
sekretariat@rcku.pulawy.pl

TELEFONY WEWNĘTRZNE:
31 - sekretariat główny
33 - wicedyrektor ds. bursy
34 - księgowość
35wicedyrektor ds. CKU (Centrum Kształcenia Ustawicznego)
36 - sekretariat szkolny ( szkola@rcku.pulawy.pl )
37 - administracja
38 - pokój wychowawców
42 - kierownik ds. praktyk zawodowych,
        aktualnie jako wicedyrektor ds. CKU
43 - kierownik gospodarczyDYREKCJA RCKU

 DYREKTOR  Wiesław Smyrgała
 WICEDYREKTOR ds. Bursy Beata Nowak
 WICEDYREKTOR ds. CKU Beata Respondowska
 KIEROWNIK ds. praktyk zaw. Barbara Pruchniak
 WICEDYREKTOR ds. MOS
 (do dnia 31.08.2017),
 DYREKTOR MOS od 1.09.2017
 Joanna Gielecka  Comments