Kontakt

  Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego
  ul. Norwida 8A   (do 1.09.2016 - ul. Wojska Polskiego 7)
  24-100 Puławy

  
+48 (81) 8863705, 886 3936
  
+48 (81) 8863705
  
sekretariat@rcku.pulawy.pl

TELEFONY WEWNĘTRZNE:
31 - sekretariat główny
33 - wicedyrektor ds. bursy
34 - księgowość
35wicedyrektor ds. CKU (Centrum Kształcenia Ustawicznego)
36 - sekretariat szkolny ( szkola@rcku.pulawy.pl )
37 - administracja
38 - pokój wychowawców
42 - kierownik ds. praktyk zawodowych,
        aktualnie jako wicedyrektor ds. CKU
43 - kierownik gospodarczyDYREKCJA RCKU

 DYREKTOR  p.o. Joanna Gielecka
 WICEDYREKTOR ds. Bursy Beata Nowak
 WICEDYREKTOR ds. CKU  p.o. 
 WICEDYREKTOR ds. MOS Joanna Gielecka   
 KIEROWNIK ds. praktyk zaw. Barbara PruchniakComments