Kontakt

Dane do kontaktu:
  • e-mail: sekretariat@rcku.pulawy.pl

  Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego
  ul. Norwida 8A   (do 1.09.2016 - ul. Wojska Polskiego 7)
  24-100 Puławy

  
+48 (81) 886 37 05, 886 39 36
  
+48 (81) 886 37 05
  
sekretariat@rcku.pulawy.pl


DYREKCJA RCKU

 DYREKTOR  Wiesław Smyrgała
 WICEDYREKTOR ds. Bursy Beata Nowak
 WICEDYREKTOR ds. CKU Beata Respondowska


TELEFONY WEWNĘTRZNE:
31 - sekretariat główny
33 - wicedyrektor ds. bursy
34wicedyrektor ds. CKU (Centrum Kształcenia Ustawicznego)
36 - sekretariat szkolny ( szkola@rcku.pulawy.pl )
37 - indendentura/administracja
38 - pokój wychowawców (rcku-wych@o2.pl )
43 - kierownik gospodarczy

-----------------------------------------
LOGOWANIE DO POCZTY SŁUŻBOWEJ
Comments