Dokumenty


BURSA SZKOLNA
 • Statut Bursy (aktualiz. 08.2016) [w PDF] [w Word]
 • Regulamin Mieszkańca Bursy od 2012 r.  [w Word] [w PDF
CKU (CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO)
  • Statut LO dla Dorosłych
  • Statut dla Szkoły Policealnej


  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  (przepisy prawne, komunikaty, zalecenia itd.)

   BEZPIECZNA SZKOŁA  [strona MEN  www]
  • Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.
   oprac. MEN 2017 [PDF]
  • Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole
   oprac. MEN 2017 [PDF]
  • Kompendium wiedzy dla dyrektora szkoły
   oprac. MEN 2017 [PDF]
  INNE OPRACOWANIA
  • Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży - poradnik dla pracowników szkół i placówek oświatowych oraz rodziców. seria Profilaktyka. wyd. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2016 [PDF]


  Comments