Dokumenty

STATUTY i REGULAMINY

BURSA SZKOLNA
 • Statut Bursy (aktualiz. 09.2019) [w PDF] [w Word]
 • Regulamin Mieszkańca Bursy (aktualiz. 2018)  [w PDF[w Word]

CKU (CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO)
  • Statut CKU (aktualiz. 11.2017) [w PDF] [w Word]
  • Statut LO dla Dorosłych nr VIII  (aktualiz. 11.2019) [w PDF] [w Word]
  • Statut dla Szkoły Policealnej nr 5 (aktualiz. 11.2019) [w PDF] [w Word]
  IV LO
  • Statut IV LO (aktualiz. 11.2019) [w PDF] [w Word]

  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  (przepisy prawne, komunikaty, zalecenia itd.)

   OGŁOSZENIA i KOMUNIKATY
  • list Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15.06.2018 dot. bezpiecznego wypoczynku [PDF]
  • list Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9.03.2018 dot. obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę [PDF]
  • Broszura MEN do rodziców uczniów w roku szkolnym 2017/2018 [PDF]

   BEZPIECZNA SZKOŁA  [strona MEN  www]
  • Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.
   oprac. MEN 2017 [PDF]
  • Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole
   oprac. MEN 2017 [PDF]
  • Kompendium wiedzy dla dyrektora szkoły
   oprac. MEN 2017 [PDF]
   INNE OPRACOWANIA
  • Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży - poradnik dla pracowników szkół i placówek oświatowych oraz rodziców. seria Profilaktyka. wyd. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2016 [PDF]  Comments