Dokumenty RCKU


BURSA SZKOLNA
  • Statut Bursy (aktualiz. 08.2016) [w PDF] [w Word]
  • Regulamin Mieszkańca Bursy od 2012 r.  [w Word] [w PDF
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII
  • Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii - sierpień'2016 [w PDF] [Word]
  • Statut Gimnazjum Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii sierpień'2015 [w PDF] [Word]
  • Statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii- aktualiz. - sierpień'2015 [w PDF] [Word]
CKU (CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO)

Comments