Dokumenty

STATUTY i REGULAMINY

BURSA SZKOLNA

  • Statut Bursy (aktualiz. 09.2019) [w PDF] [w Word]

  • Regulamin Mieszkańca Bursy (aktualiz. 2018) [w PDF] [w Word]

CKU (CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO)

 • Statut CKU (aktualiz. 11.2017) [w PDF] [w Word]

 • Statut LO dla Dorosłych nr VIII (aktualiz. 11.2019) [w PDF] [w Word]

 • Statut dla Szkoły Policealnej nr 5 (aktualiz. 11.2019) [w PDF] [w Word]

IV LO

  • Statut IV LO (aktualiz. 11.2019) [w PDF] [w Word]

Ministerstwo Edukacji Narodowej ...

(przepisy prawne, komunikaty, zalecenia itd.)

OGŁOSZENIA i KOMUNIKATY

 • list Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15.06.2018 dot. bezpiecznego wypoczynku [PDF]

 • list Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9.03.2018 dot. obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę [PDF]

 • Broszura MEN do rodziców uczniów w roku szkolnym 2017/2018 [PDF]

BEZPIECZNA SZKOŁA [strona MEN www ]

 • „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów” -oprac. MEN 2020 [PDF]

 • Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole - oprac. MEN 2017 [PDF]

 • Kompendium wiedzy dla dyrektora szkoły - oprac. MEN 2017 [PDF]

INNE OPRACOWANIA

 • Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży - poradnik dla pracowników szkół i placówek oświatowych oraz rodziców. seria Profilaktyka. wyd. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2016 [PDF]