Řím


Poznání Říma, ať už jako současné metropole či jako fenoménu dějinného, je a vždy bude správným směrem poznání. Proč právě Řím? Proč se vůbec o Řím zajímat? Proč Řím studovat? A proč Řím navštěvovat?
Na cestách v polích, na návsích, na hřbitovech, na kostelech, ve všelikých pohledech na českou krajinu objevuje se kříž. Připomíná způsob poprav ve starověkém Římě, připomíná mučedníka z římské provincie, umučeného po rozsudku římským soudem. Dějiny českých zemí jsou dějinami bojů se Svatou říší římskou, s římskou ideologií a s politickými klikami podporovanými Římem. Celé evropské dějiny jsou tvořeny nesouladem mezi zájmy římskými a silami protiřímskými. I v současných evropských vládách, včetně české, mají vliv strany římské a pod hlavičkou Říma schovávají osobní cíle. 
Kdekdo by chtěl být Římem. Cařihrad byl prohlášen druhým Římem, Moskva si přivlastnila titul třetího Říma.
Mnozí sní o tom stát se Římem čtvrtým, pátým …. prostě Římem. 
Řím nesnese srovnání s žádným jiným městem. 

Forum Romanum

 Koloseum
Vatikán
Pantheon
Santa Maria Maggiore
Palatin