Her-Certificering OLS-schutterijen

Aanvragen her-certificering OLS-schutterijen

Zoals eerder is gemeld, kunnen de schutterijen waarvan de certificering in 2020 verloopt, de her-certificering aanvragen. In deze lijst kunt controleren wanneer de certificering verloopt.

Ter voorbereiding van de aanvraag heeft de KNSA drie documenten beschikbaar gesteld. Deze zijn te vinden op de site van de KNSA. Op deze pagina kan tevens de aanvraag voor de her-certificering worden ingediend.

In verband met de basiscertificering zullen sommige verenigingen nieuwe documenten moeten opstellen of bestaande documenten moeten wijzigen. Voor alle in het Programma Basiscertificering genoemde voorwaarden waarin documenten worden gevraagd, zijn modellen door de KNSA opgesteld. Sommige modellen zijn ook als zodanig in de Circulaire wapens en munitie vastgesteld. Via deze link kunt u de modellen per paragraaf van het Programma Basiscertificering downloaden.

Bij de certificering wordt gevraagd: Heeft de vereniging/schutterij, overeenkomstig de Arbowet, een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opgesteld, alsmede het daarop gebaseerde plan van aanpak vastgesteld?

Op de site van de OLS buksmeesters is een RI&E-checklist voor OLS-schutterijen (in Excel) beschikbaar gesteld samen met een toelichting en invulinstructie.

Aangeraden wordt om niet te wachten tot het laatste moment met het aanvragen van de her-certificering.

Met vragen kan u terecht op e-mailadres olsbuksmeester@gmail.com of telefonisch via 06-20994521.