Wet- en Regelgeving Milieu in Nederland

Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)

Met de AIM kunt u checken of een vergunning of melding nodig is, inzicht krijgen in milieuregels en maatregelen.

Activiteitenbesluit

Op 27 november 2009 is de "Regeling algemene regels voor inrichting en milieu beheer" activiteitenbesluit in de Staatscourant gepubliceerd (Stcrt 2009, nr. 17979).

De onderwerpen in de regeling die betrekking hebben op het schieten staan in de pdf versie op pagina 18, 19, 46,47, 48 en 53.

De wijziging van het besluit vond al eerder plaats (Stb 2009, nr. 479).

De onderwerpen in het besluit die betrekking hebben op het schieten staan in de pdf versie op pagina 2, 7, 23, 32, 37, 45, 48, 50, 52, en 59

Gebruik affuit

Het gebruik van de affuit bij traditioneel schieten staat omschreven in “ Regeling algemene regels voor inrichting en milieu beheer” in Artikel 4.111, vierde lid, pagina 46.

Bij het traditioneel schieten dient een ‘kogelvanger’ of ‘ricochetvanger’ (hierna: kogelvanger) te worden toegepast. Een kogelvanger is een voorziening, waarmee alle afgeschoten kogels dienen te worden opgevangen. Het schieten dient zodanig plaats te vinden dat alle afgeschoten kogels in de kogelvanger terecht komen. Voor bepaalde schietdisciplines kan dat betekenen dat het schieten met een oplegsteun of affuit nodig is. Om ervoor zorg te dragen dat alle afgeschoten kogels in de kogelvanger terecht komen, mogen ongeoefende schutters alleen met toepassing van een affuit schieten. De baancommandant beoordeelt of sprake is van een geoefende of een ongeoefende schutter.