Procedure verkrijgen lidmaatschap en aanvragen van een verenigingsverlof in Nederland

Alvorens een kandidaat-buksmeester de procedure voor het verkrijgen van lidmaatschap en een verengingsverlof kan starten, moet de kandidaat-buksmeester voldoen aan de onderstaande criteria.

1. minimaal 1 jaar lid van een schutterij zijn;

2. minimaal 1 schuttersseizoen onder leiding van een buksmeester zelfstandig geschoten hebben;

3. 18 jaar of ouder zijn; en

4. de basiscursus buksmeester van de Oud Limburgse Schuttersfederatie hebben voltooid.

Stap 1. Het balloteren van de nieuwe buksmeester

Voordat een verenigingsverlof voor de nieuwe buksmeester kan worden aangevraagd, dient het bestuur van de schutterij de nieuwe buksmeester te balloteren en schriftelijk vast te leggen. Het balloteren kan met het KNSA-model Aanmeldingsformulier verkrijgen lidmaatschap buksmeester.

Het is aan te bevelen de ballotageprocedure uit te voeren voordat de kandidaat-buksmeester de cursus gaat volgen.

Stap 2. Aanvraag VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

Voor het aanmelden bij de KNSA dient een (originele) VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag), niet ouder dan zes maanden na afgifte ingeleverd te worden bij de vereniging van OLS Buksmeesters (Vossestaart 1, 5803 LN Venray). Hierna ontvangt de kandidaat-buksmeester zijn KNSA-pasje en is hij tevens lid van de vereniging van OLS-buksmeesters en aangemeld bij de KNSA.

Download hier het V.O.G.-aanvraagformulier op de site van justitie .

Download hier voor de invulinstructie van het VOG.

Voor meer informatie kan met terecht op de site van justitie en van de KNSA.

Een VOG aanvragen als u in het buitenland woont en niet (meer) bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven

Stap 3. Aanvragen verenigingsverlof

Als de nieuwe buksmeester een KNSA-pasje bezit, dan kan het bestuur overgaan tot het aanvragen van een wapenverlof. Voor het aanvragen van een verlof tot het voorhanden hebben van een verenigingsvuurwapens (schuttersbuks) dienen de onderstaande formulieren worden ingevuld:

Stap 4. Aanvragen Erkenning voor het voorhanden hebben van kruit

Indien de buksmeester...

  • in contact kan komen met loskruit (b.v. bij het herladen); of

  • toegang heeft tot de locatie waar het loskruit is opgeslagen; of

  • loskruit moet vervoeren.

dan heeft hij een erkenning in het kader van de Wecg (Wet explosieven voor civiel gebruik) nodig. Download dan hier Explo 2 aanvraag particulier in dienst van bedrijf (werknemer) het aanvraagformulier voor een erkenning Wecg voor herladers.

Stap 5. Afspraak met de afdeling Korpscheftaken van de politie

Maak na het invullen van de bovenstaande formulieren een telefonische afspraak met de afdeling Korpscheftaken van de politie (voorheen bijzondere wetten) via 0900-8844. Neem naar deze afspraak naast alle formulieren, pasfoto's , KNSA-pasje, identiteitsbewijs en pinpas mee.

Stap 6. E-screener

Alvorens dat het wapenverlof verstrek wordt ontvang de aanvrager van Korpscheftaken een uitnodigingsbrief en een informatiebrochure met daarin informatie over de aanmeldprocedure voor de e-screener.

Iedereen die een wapenverlof, ontheffing, erkenning of jachtakte voor de eerste keer aanvraagt moet zijn medewerking aan het onderzoek met de e-screener verlenen. Dat is wettelijk verplicht. Elke aanvrager die zijn medewerking moet verlenen, ontvangt een uitnodigingsbrief en een informatiebrochure met daarin informatie over de aanmeldprocedure en het verloop van het onderzoek. Mocht de politie of minister (in geval van ontheffing) op een later tijdstip twijfels krijgen over de psychische gesteldheid van de wapenbezitter, dan kan opnieuw medewerking aan een onderzoek e-screener worden gevorderd.