Melding luchtverkeer (NOTAM)

NOTAM = Notice to Airmen

Dit betreft een bericht aan piloten die o.a. kritische informatie bevat over het luchtruim. Daarmee is men tevens gewaarschuwd voor de schietactiviteiten binnen de Oud Limburgse Schuttersfederatie.


WERKINSTRUCTIE VOOR HET MELDEN VAN SCHIETACTIVITEITEN BIJ DE LUCHTVERKEERSLEIDING


Inleiding

Schutterijen en de luchtvaart zijn beide gebruikers van het luchtruim. Gelijktijdig gebruik van hetzelfde gebied leidt onherroepelijk tot gevaarlijke situaties. Daarom is het belangrijk van elkaars bedoelingen op de hoogte te zijn. In Nederland zijn namens de Oud Limburgse schuttersfederatie afspraken gemaakt met de Lucht Verkeersleiding Nederland (burger luchtvaart) en Air Operations and Control Station Nieuw-Milligen (Koninklijke Luchtmacht). Deze instanties kunnen een bericht publiceren om zo piloten te waarschuwen van de geplande schietactiviteiten binnen de Oud Limburgse schuttersfederatie. In België dient men de Dienst Luchtvaart (Brussel) op de hoogte te brengen.

Bij grotere schietwedstrijden zoals het Oud Limburgsschuttersfeest wordt aangeraden via de OLS-Federatie een NOTAM melding te doen.


Hoe te melden in België

Het melden dient te gebeuren bij de dienst Luchtvaart. Zo kan worden voorkomen dat bijvoorbeeld luchtballonnen de schietwedstrijd verstoren. Als hoogte voor de kogels dient hierbij 350 meter opgegeven te worden. De aanmelding, bij voorkeur via e-mail, kan gebeuren bij :

Directoraat-generaal Luchtvaart

Dienst Luchthavens

Vooruitgangstraat 56

1210 Brussel

E-mailadres : BCAA.Airports@mobilit.fgov.be

Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Belgische Luchtvaart onder menu-keuze ‘Luchtruim’ en daarna menu-optie ‘Activiteiten’.


Hoe te melden in Nederland

Het melden van schietactiviteiten bij de luchtverkeersleiding dient minimaal 3 maanden voor de activiteiten te gebeuren via het NOTAM meldpunt van de OLS-Federatie bij Stefan Gerris, stefan@gerris.net telefoon 0032 493240096. Het maken van deze melding is niet verplicht. Men dient zich te realiseren dat dit enkel een ADVIES betreft, er bestaat GEEN VERBOD het gebied binnen te vliegen. Mocht dit toch gebeuren, dient de baancommandant de wedstrijd onmiddellijk te staken en contact op te nemen met de luchtverkeersleiding voordat de wedstrijd hervat wordt.

Te verstrekken informatie:

1. Locatie van het schootsveld

-WGS84 (World Geodetic System 1984) coördinaten van het midden van het schootsveld.

2. Datum en tijd

-Datum van de schietactiviteiten en de tijd dat de activiteiten beginnen en eindigen.

3. Contactgegevens baancommandant

-Mobiel telefoonnummer dat permanent bereikbaar is tijdens de schietwedstrijd.


Bericht voor piloten

Piloten dienen berichten te lezen die van toepassing zijn op het gebied waarin ze gaan vliegen. Zo’n bericht heet NOTAM (Notice to Airmen) en ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

INTENSE GUN FIRING WITH LIVE AMMUNITION AT PSN 5055N00545E RAD 0.5NM. ALL TRAFFIC IS REQUESTED TO AVOID THIS AREA. ATC MAY RESTRICT VFR OPERATIONS AND COULD ISSUE ALTERNATIVE ROUTINGS. FIRING WILL BE SUSPENDED TEMPORARILY IF UNABLE TO REMAIN OUTSIDE THE MENTIONED AREA. GND - 1500FT AMSL, 19 1400-2000, 19 JUL 14:00 2009 UNTIL 19 JUL 20:00 2009. CREATED: 19 JUL 07:13 2009

Wat betekent dit?

Er zal met echte munitie geschoten worden op locatie 50º55’Noord 005º45’Oost, radius 900m. De luchtvaart wordt verzocht dit gebied te mijden. De lucht verkeersleiding kan vliegen op zicht beperken en een alternatieve route opleggen. Als men niet in staat is het gebied te mijden, zullen de schietactiviteiten tijdelijk worden stilgelegd. De hoogte van het gebied is vanaf de grond tot 450m boven zeeniveau. Het gebied is actief op de 19e (van die maand) van 16:00 tot 22:00. Dit bericht is geldig op 19 juli 2009 van 16:00 tot 22:00. Afgifte van het bericht: 19 juli 2009 9:13.

Het is dus belangrijk voor de luchtverkeersleiding om in contact te kunnen komen met de baancommandant. Ook is het belangrijk dat men zich aan de gemaakte afspraken houdt met betrekking tot de tijden. Het wordt als een beleefd gebaar beschouwd om vroegtijdig beëindigen van de schiet activiteiten ook te melden.

Indien het schootsveld in de buurt van een luchthaven ligt, zijn extra maatregelen nodig. Ook hierover kunnen afspraken met de luchtverkeersleiding gemaakt worden. Deze zullen echter meer voorbereiding en coördinatie vereisen. Neem hiervoor minimaal 4 maanden voor de schietactiviteiten contact op met de OLS-Federatie zodat de nodige voorbereidingen op tijd getroffen kunnen worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stefan Gerris, stefan@gerris.net telefoon 0032 493240096