Kursy, szkolenia

Organizujemy:

KURS PEDAGOGICZNY dla instruktorów PNZ

SZKOLENIA pracownicze z zakresu bhp

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz właścicieli zakładów pracy przygotowuje do szkolenia uczniów i młodocianych pracowników.

Przyjmujemy zgłoszenia na kolejny kurs, który planowany jest w bieżącym roku.

W programie 84 godziny z zakresu: pedagogiki, psychologii, metodyki nauczania, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, elementy prawa pracy oraz praktyka metodyczna. Zajęcia zaplanowane w systemie sobotnio - niedzielnym.

Program kursu został zatwierdzony przez Kuratora Oświaty w Lublinie.

Tego typu kursy organizujemy systematycznie od 2007 r. Dotychczas przeprowadziliśmy 18 edycji tego kursu.

Informacje i zgłoszenia:

- tel. 510 256 168 - p. Stanisław Wach

- tel. (81) 886 37 05

Druk zgłoszenia na kurs w plikach do pobrania [Chomik RCKU].

Szkolenia dla pracowników zakładów pracy, w tym szkół i placówek oświatowych. Proponujemy m.in.:

     • szkolenia okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
     • szkolenia okresowe dla nauczycieli i pracowników administracyjno-biurowych
     • szkolenia okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Najbliższe planowane szkolenia okresowe BHP dla pracowników:

- po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników

Szkolenia odbędą się po zebraniu grup szkoleniowych.

Zgłoszenia: tel. (81) 886 37 05, e-mail: sekretariat@rcku.pulawy.pl

Oferujemy konkurencyjne koszty !!! Szkolenia mogą odbywać się w zakładach pracy.

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO PRACY WAKACYJNEJ

Organizujemy u nas kursy przygotowujące do pracy z dziećmi i młodzieżą podczas wakacji w różnych formach wypoczynku:

1) Kurs na wychowawców wypoczynku [szczegóły]

zapraszamy w 2017 r./ 36 godz. zajęć / koszt w 2016 r. -110 zł

wymagane kwalifikacje na wychowawcę wypoczynku [w PDF] [w Word]

karta zgłoszeniowa na stronie Stowarzyszenia "Promyk" [PROMYK]

zgłoszenia przyjmujemy do:

więcej informacji na stronie:

2) kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku [szczegóły]

zapraszamy - styczeń 2016 / 10 godz. zajęć / koszt w 2016 r. - 60 zł

wymagane kwalifikacje nakierownika wypoczynku [w PDF] [w Word]

karta zgłoszeniowa na stronie Stowarzyszenia "Promyk" [PROMYK]

zgłoszenia przyjmujemy do: 4 stycznia

więcej informacji na stronie:

Wymienione kursy organizuje: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Promyk"

ZAPRASZAMY

uczniów, studentów i wszystkich zainteresowanych pracą w placówkach wypoczynku podczas wakacji

Więcej szczegółów umieszczamy na stronie: www.promyk.pulawy.pl