Jäsenrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Laaksolahden kirjastonystävät ry

Rekisteriasioista vastaava yhdyshenkilö

Esko Uotila

euotila@gmail.com

Rekisterin nimi

Laaksolahden kirjastonystävien jäsenrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Jäsenten henkilö- ja yhteystiedot ovat sähköisessä rekisterissä jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta sekä laskutusta varten.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi kerätään seuraavat tiedot:

– Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)

– Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)

Jäsentietojen lisäksi rekisteriin tallennetaan uutiskirjeen tilaajien nimet ja sähköpostiosoitteet.

Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen tai uutiskirjeen tilaajan omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

Tietojen luovutus

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Laaksolahden kirjaston ystävät käyttää uutiskirjeviestinnässä yhdysvaltalaista MailChimp -sähköpostipalvelua, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Yhdistys ja jäsenrekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.