Laaksolahden kirjaston ystävät

Pekka Riihimäki: Ukraina tarvitsee apua
Laaksolahden kirjastossa
maanantaina 3.4.2023 klo 18.00

Pekka Riihimäki kertoo Ukrainan avustustoiminnasta.

Operaatio Ukraina auttaa ukrainalaisia tekemällä humanitaarista avustustyötä. Vapaaehtoiset toimijat keräävät ja toimittavat tarvikkeita apua tarvitseville Ukrainaan. 

Kahvitarjoilu. Tuotto Ukrainan hyväksi.

Tapiola Sinfonietta ja Joonas Konstig 15.3.2023

Tapiola Sinfoniettan alttoviulistit esittivät taidokkaasti kevyttä klassista, johon sisältyi monia tuttuja sävelmiä. Esitys kiinnosti niin lapsia kuin aikuisiakin.

Joonas Konstigin kanssa keskusteltiin aluksi tekoälyn vaikutuksista kirjallisuuteen. Joonas arvioi, että tekoälyllä voidaan tuotta sujuvaa tekstiä, mutta kirjailijoiden korvaajaksi siitä ei ainakaan vielä ole.

Sotaan syyllinen -kirja valmistui sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Joonas Konstig on perehtynyt perusteellisesti venäläiseen valta-ajatteluun, ja hyökkäys on sen johdonmukainen seuraus. Sodan jälkeisiin tapahtumiin perehtyessään hän on löytänyt historiallisia osin uskomattomia tapahtumakulkuja, jotka antoivat vahvan pohjan kirjan fiktiivisille yksityiskohdille.

Musiikkia ja kirjallisuutta 15.3.2023

Laaksolahden kirjastossa keskiviikkona 15.3.2023

klo 18.00 Musiikkia: Tapiolan Sinfoniettan taiteilijat esiintyvät

klo 18.30 Kirjailijailta:  Joonas Konstig - Sotaan syyllinen

Joonas Konstig kertoo trillerisarjansa kolmannesta osasta Sotaan syyllinen, joka käsittelee tapahtumia rauhansopimusten tultua voimaan vuonna 1945.

Järjestäjät: Laaksolahden kirjaston ystävät ry ◦ Laaksolahden kirjasto

Pertti J. Rosila 15.2.2023:
Sauli Niinistö - puhemiehestä tasavallan presidentiksi

Pertti Rosila vieraili kirjastossa 15.2.2023. Hän kertoi Sauli Niinistön valinnasta eduskunnan puhemieheksi ja toiminnasta taloudesta tarkkaa huolta pitävänä puhemiehenä. Hän kertoi myös Niinistön noususta presidentiksi ja harkinnasta toisen kauden suhteen. Presidentin kanta instituutioiden rooleista tuli myös selväksi.

Viime aikoja ovat hallinneet Venäjän hyökkäys Ukrainaan, täyskäännös naapurisuhteissa ja liittyminen Natoon. Pertti Rosila tuntee tapahtumien taustat ja avainhenkilöt ja osaa kertoa niistä asiantuntevasti ja suorasukaisesti. Tämä oli hänen toinen vierailunsa Laaksolahden kirjastossa ja jatkoa on luvassa.

Tilaisuuden tallenne on nähtävissä Youtubessa osoitteessa Pertti J. Rosila: Sauli Niinistö - puhemiehestä tasavallan presidentiksi - YouTube

KUTSU Laaksolahden kirjaston ystävät ry:n kevätkokoukseen 3.4.2023

Laaksolahden kirjaston ystävät ry:n kevätkokous
Aika:      maanantai 3.4.2023 klo 19.15

Paikka:  Laaksolahden kirjasto, Veininkatu 24

Kevätkokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, kuten tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.

Tervetuloa!

Laaksolahden kirjaston ystävät ry

hallitus

Laaksolahden kirjastossa keskiviikkona 15.2.2023 klo 18.00

Pertti J. Rosila:

Sauli Niinistö – puhemiehestä tasavallan presidentiksi

Eduskunnan pitkäaikainen talouspäällikkö Pertti J. Rosila kertoo tapahtumista Sauli Niinistön uralla eduskunnan puhemiehestä tasavallan presidentiksi.

Kahvitarjoilu. Vapaaehtoinen kahvimaksu.

Kevätkauden tapahtumia kirjastossa


Keskustelutilaisuus 16.1.2023

Kirjastossa 16.1. käytyyn paneelikeskusteluun valtuustokauden välituloksista osallistuivat Sirpa Hertell, vihreät, ja Mia Laiho, kokoomus. Yleisöä oli runsaasti ja paikallisia asioita käsiteltiin sopuisasti ja asiallisesti. 

Kirjaston tulevaisuus herätti huolta, ja keskustelu vahvisti kirjaston asemaa tärkeänä lähipalveluna. Koulun, kirjaston ja päiväkodin uudisrakennuksen rakentaminen on varmistumassa, mutta sen eteen on edelleen toimittava. 

Pitkäjärven kunnostus ja muut ympäristöasiat olivat myös esillä, ja yleiskaavan 2060 valmistelusta vaihdettiin ajatuksia. Espoon väestöennusteiden muutokset herättivät ihmettelyä ja keskustelua palvelujen tulevaisuudesta.

Tallenne tilaisuudesta on nähtävissä Youtubessa youtu.be/cWEUT_QwqhQ


Paneelikeskustelu:
Valtuustokauden välitulokset

Laaksolahden kirjaston ystävät järjestää kirjastossa
paneelikeskustelun valtuustokauden välituloksista
maanantaina 16.1.2023 klo 18.00 - 19.30. 

Keskusteluun osallistuvat

Tilaisuus on jatkoa 20.5.2021 etänä järjestetylle kuntavaalipaneelille. Kuntavaalipaneelin keskustelun tallenne ja yhteenveto löytyvät sivulta Kuntavaalit 2021

Keskustelemme paikallisesti tärkeistä aiheista:

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan!
Kahvitarjoilu. Vapaaehtoinen kahvimaksu.

Lukupiiri kevätkaudella 2023

pe 3.2.2023 klo 14.00
Huom! Aika muuttunut.

Juha Hurme: Suomi

to 16.3.2023 klo 18.00

Louise Penny: Kuolema kiitospäivänä

to 27.4.2023 klo 18.00

Emmi Itäranta: Teemestarin kirja

Mielipide | Jupperin koulu ja päiväkoti sekä Laaksolahden kirjasto tarvitsevat uudisrakennuksen

Länsiväylä 12.11.2022

Jupperin koulun ja päiväkodin sekä Laaksolahden kirjaston yhteinen uudisrakennus on sisältynyt tähän asti valtuuston päättämässä investointiohjelmassa vuosille 2024–2026. Ensi vuoden talousarvioesityksen investointiohjelmasta uudisrakennus on poistettu.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Jupperin koulun ja päiväkodin sekä Laaksolahden kirjaston uudisrakennus säilytetään investointiohjelmassa vuosille 2024–2026 valtuuston aiempien linjausten ja kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 26.9.2022 ilmaiseman kannan mukaisesti.

Jupperin koulu toimii tällä hetkellä kahdessa eri osoitteessa ja neljässä eri rakennuksessa. Tämä väistöön verrattava tilanne on alkanut jo vuonna 2003, jolloin kolmasosa koulun oppilaista (esiopetus ja vuosiluokat 1 ja 2) jouduttiin alueen vahvan oppilasmäärän kasvun takia siirtämään 400 metrin päähän vuokratiloihin. Sisäilmaongelmien vuoksi kaikki luokkien 3-6 oppilaat joutuivat vuosina 2019-2020 kahteen siirtokelpoiseen rakennukseen.

Oppimisympäristöllä on tutkitusti merkitystä oppimiselle. Lapsilla on oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen ympäristöön, joka oppimisen lisäksi tukee henkilökohtaista kasvua, kohtaamisia ja sosiaalisia kontakteja. Uudisrakennuksen ympärille suunniteltu toimijoiden verkosto tarjoaa kokonaisuutena myös uudenlaisia mahdollisuuksia kohtaamisiin.

Jupperin Omakotiyhdistys ry ja Laaksolahden kirjaston ystävät ry järjestivät keväällä 2022 asukkaille ja yhdistyksille suunnatun kyselyn uudisrakennukseen ehdotetusta asukaskäytöstä, joka hyödyntäisi koulun, päiväkodin ja kirjaston tiloja monipuolisesti kaikenikäisten asukkaiden harrastuksissa ja kokoontumisissa. Tällainen ratkaisu varmistaisi myös laadukkaiden kirjastopalvelujen ja yhteisöllisyyttä lisäävän vapaaehtoistoiminnan säilymisen alueella. Vastauksissa tuotiin esille lukuisia tarpeita ja toiveita, jotka tehostaisivat rakennuksen tilankäyttöä erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin.

Uudisrakennus tulee palauttaa investointiohjelmaan, jotta Jupperissa lähes 20 vuotta kestänyttä väistötilannetta ei jatkettaisi määräämättömäksi ajaksi.

Sirpa Hertell, Jupperin Omakotiyhdistys ry
Erkki Torkkeli, Laaksolahden Huvilayhdistys LHY ry
Maarit Papinniemi, Veinin Omakotiyhdistys ry
Marita Räbinä, Jupperin koulun vanhempainyhdistys - Jukova ry
Esko Uotila, Laaksolahden kirjaston ystävät ry
Irma Väänänen-Tomppo, Laaksolahden Martat ry

Ritva Nyberg kirjastossa 7.11.2022

Kirjastopalveluiden johtaja Ritva Nyberg vieraili kirjastossa 7.11. Paikalla oli 35 aktiivista lähikirjaston käyttäjää. Keskustelu oli vilkasta, avointa ja asiallista. Palaute kirjaston johtajalle oli selkeä: asiointikirjasto ei meille käy, vaan haluamme, että lähikirjasto säilyy ja sen palveluja kehitetään. Ritva Nyberg vakuutti, että kirjastoja ei olla nyt sulkemassa.

Erityisesti nousi esille kirjaston merkitys lapsille ja nuorille. Koulun ja yhdistyten edustajat kertoivat kirjastossa järjestettävästä toiminnasta ja sen merkityksestä. Tämä näkyy myös tilastoissa: lasten osuus kirjastokorttia käyttäneistä on Laaksolahdessa 41,2 %, kun koko Espoossa se on 30 %.

Ritva Nyberg kertoi, että lähikirjastoissa, myös Laaksolahdessa, on ollut nuorten häiriökäyttäytymistä, minkä vuoksi omatoimiaikoja on jouduttu rajoittamaan. Hän toivoi vanhempien ja asukkaiden tukevan kirjastoa, jotta asiointi kirjastossa olisi kaikille turvallista ja houkuttelevaa ilman häiriöitä.

Kirjaston palveluverkkoselvityksessä Laaksolahden kirjaston asiakasvaikuttavuus on arvioitu alhaiseksi. Selvityksen talousluvut herättävät epäilyjä ja vaativat tarkistusta, jotta arviointi ja sen pohjalta tehdyt johtopäätökset perustuvat oikeisiin tietoihin.

Sovimme, että kirjaston ja paikallisten yhdistysten ja asukkaiden yhteistyötä pyritään edelleen kehittämään. Kirjaston vilkas käyttö ja siellä järjestetty toiminta ja tapahtumat ovat parhaita keinoja turvata lähikirjaston säilyminen. 

Ritva Nyberg. Kuva: Jetro Stavén.

Ritva Nyberg: Espoon kirjastojen tulevaisuus

Espoon kirjastopalveluiden johtaja Ritva Nyberg vierailee Laaksolahden kirjastossa maanantaina 7.11.2022 klo 18.00.

Ritva Nyberg kertoo kaupunginkirjaston ajankohtaisista asioista ja esittelee tuoreen kirjaston asiakasvaikuttavuus- ja palveluverkkoselvityksen. 

Selvityksen yhteydessä tehdyn kyselyn mukaan aineistojen lainaus, kirjaston rauhallisuus, helppo pääsy, kirjasuosittelut, tiedonhaku  ja avun ja neuvonnan saaminen ovat tärkeimpiä kirjaston käytön syitä. Kirjastojen vaikuttavuutta kuvataan selvityksessä palvelu-, talous-, saavutettavuus- ja vaikuttavuusindikaattoreilla. Niiden mukaan kirjastotoiminnan kannalta vähiten vaikuttavuutta on Otaniemen, Karhusuon ja Laaksolahden kirjastoilla.

Selvityksessä kuvataan uutena kirjastotyyppinä asiointikirjasto, jossa voi vain lainata ja palauttaa varattuja kirjoja. Espoossa ei ole vielä yhtään asiointikirjastoa, mutta johtopäätöksissä pidetään mahdollisena, että Laaksolahden kirjasto muutetaan asiointikirjastoksi. Välitöntä tarvetta kirjaston palveluverkon muutoksille ei ole, mutta lähikirjastomme tulevaisuuden yllä on varjoja.

Tule kuulemaan, millainen on kaupunginkirjaston nykytila ja millaisia tulevaisuuden skenaarioita esitetään päätöksenteon tueksi. Keskustelemme myös Laaksolahden kirjaston tulevaisuudesta. Tule kertomaan, millaisia kirjastopalveluja tarvitsemme.

Tervetuloa lähikirjastoon!

KUTSU Laaksolahden kirjaston ystävät ry:n syyskokoukseen 7.11.2022

Laaksolahden kirjaston ystävät ry:n syyskokous

Aika:      maanantai 7.11.2022 klo 19.30

Paikka:  Laaksolahden kirjasto, Veininkatu 24

Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, kuten ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, ja valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet sekä toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

Laaksolahden kirjaston ystävät ry täyttää ensi vuonna 20 vuotta. Tule mukaan suunnittelemaan juhlavuoden ohjelmaa!

Tervetuloa!

Laaksolahden kirjaston ystävät ry
hallitus 

Kaupunginkirjaston asiakasvaikuttavuus ja palveluverkko

Kulttuurilautakunta sai kokouksessaan 20.9. tiedoksi kaupunginkirjaston asiakasvaikuttavuus ja palveluverkko -selvityksen. Selvitys tehtiin keväällä 2022 konsultin tuella. Siinä kartoitetaan kirjastoverkon ja palveluiden nykytilannetta ja tulevaisuuden tarpeita.

Lue lisää: Kulttuurilautakunta 20.9.2022

Johtopäätöksissä Laaksolahden kirjasto esitetään huolestuttavassa yhteydessä: "Kirjastotoiminnan kannalta vähiten vaikuttavuutta on Otaniemen, Karhusuon ja Laaksolahden kirjastoilla. Palvelutason tehokkaan kirjastopalvelujen järjestämisen näkökulmasta nämä kirjastot ovat harkittavissa asiointikirjastoiksi." 

Selvityksessä asiointikirjastolla tarkoitetaan toimipistettä, jossa voi varata, lainata tai palauttaa aineistoja, mutta ei viettää aikaa, kokoontua, opiskella, käyttää tietokonetta tai lukea lehtiä, eikä siellä ole kirja-aineistoa eikä henkilökuntaa. Tällainen ei ole mikään kirjasto.

Espoon kirjastopalveluiden johtaja Ritva Nyberg tulee Laaksolahden kirjastoon 7.11. puhumaan ja keskustelemaan Espoon kirjastojen tulevaisuudesta. Silloin kuulemme tarkemmin, mitä kirjastopalveluille on lähiaikoina tapahtumassa.

KOHTAAMISIA - Ritva Laineen runoilta 19.9.2022

Ritva Laine vieraili Laaksolahden kirjastossa 19.9.2022. Hän kertoi pitkästä kirjailijan ja runoilijan urastaan ja monipuolisesta vapaaehtoistoiminnastaan. Santorinin saari Kreikassa on ollut innoittajana monissa hänen runoissaan. 

Kuuntelimme runoja kirjailijan lukemana, kuulimme niiden taustoista ja pääsimme niiden tunnelmaan. Ilta antoi aikaa omille ajatuksille ja auttoi siirtymään hetkeksi arjesta runojen maailmaan. 

Ritva Laine on Espoon Kirjailijoiden jäsen, ja hän on julkaissut neljä runokokoelmaa: Silmu aavistaa silkkinsä antaa, Mistä kaislat kuiskivat, Kerrostumia ja Kalvaan kuun kehrä.

Syyskausi 2022 kirjastossa

Laaksolahden kirjaston ystävien syyskauden 2022 ohjelmassa on jälleen mielenkiintoisia tilaisuuksia, ja myös lukupiiri jatkaa toimintaansa.

Tilaisuudet:

Lukupiirissä käsitellään seuraavat kirjat:

Tervetuloa mukaan tilaisuuksiin ja lukupiiriin keskustelemaan!

Lisää uutisia: Uutiset

Aikaisempia tapahtumia:

Kuntavaalipaneelin 20.5.2021 infosivu: Kuntavaalit 2021 

Laaksolahden kirjaston ystävät ry toimii Laaksolahden kirjaston kehittämiseksi sekä sen palvelujen ja toiminnan turvaamiseksi.

Alueen asukkaille järjestetään kulttuuri- ja informaatiotilaisuuksia kirjastossa.

Kirjaston toiminnan turvaamiseksi

Osallistu yhdistyksen toimintaan ja tapahtumiin ja käytä kirjastoa!

Vaikuta ja toimi lähikirjastojen säilyttämisen puolesta!

Liity jäseneksi maksamalla liittymismaksu 10 euroa Laaksolahden kirjaston ystävien tilille FI14 7997 7997 3939 00.

Merkitse viestikenttään nimi, osoite ja  sähköpostiosoite jäsenrekisteriä varten.

Vuonna 2021 henkilöjäsenten jäsenmaksua ei kerätä vanhoilta jäseniltä. Kannatusjäsenten vuosittainen jäsenmaksu on 50 euroa.

Yhdistys tiedottaa kokouksistaan, kirjailijailloista ja muista tapahtumista jäsenilleen sähköpostitse.

Ilmoita sähköpostiosoitteesi osoitteeseen laaksolahti@gmail.com, jos et vielä ole saanut postia.

Yhdistys Facebookissa

Laaksolahden kirjaston ystävät ry:ssä on 148 henkilöjäsentä ja neljä kannatusjäsentä.

Seuraavat yhteisöt tukevat yhdistyksemme toimintaa:

Espoon kaupunginkirjasto

Jukova ry

Jupperin Omakotiyhdistys

Laaksolahden Huvilayhdistys

Veinin Omakotiyhdistys

Laaksolahden kirjasto                          

Veininkatu 24 

puh. 09 816 57773

Aukioloajat 1.3.2023 alkaen:

Henkilökunta paikalla:

   ma, ke klo 13 - 20

   pe klo 9 - 16

Omatoimiaukiolo:

   joka päivä klo 6 - 20