Laaksolahden kirjaston ystävät ry


TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE  2019

Laaksolahden kirjaston ystävät ry toimii Laaksolahden kirjaston kehittämiseksi sekä sen palvelujen ja toiminnan turvaamiseksi. Alueen asukkaille järjestetään yhdessä Laaksolahden kirjaston kanssa kirjailijavierailuja ja muita tilaisuuksia kirjastossa. Yhdistys toimii yhteistyössä alueen muiden yhdistysten kanssa. Espoon kaupunginkirjasto antaa tukensa yhdistyksen toiminnalle.

Kirjaston toiminnan turvaaminen
  • Seurataan ja otetaan kantaa Espoon kirjastotoimen kehittämiseksi.
  • Pidetään aktiivisesti yhteyttä kaupunginkirjastoon, kaupungin hallintoon ja poliittisiin päättäjiin.
  • Toimitaan yhteistyössä lähialueen koulujen, päiväkotien, alueen asukasyhdistysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa sekä muiden kirjaston ystävät -yhdistysten kanssa.
  • Aktivoidaan jäsenhankintaa.
  • Yhdistyksen verkkosivuja ylläpidetään ja toiminnasta tiedotetaan myös Länsiväylän kumppanisivuilla, paikallisten lehtien tapahtumakalentereissa ja Facebookissa sekä kirjaston ja alueen ilmoitustauluilla ja Jupperin Omakotiyhdistyksen JOY-lehdessä.
  • Yhdistys tilaa kirjastoon kirjaston kanssa sovittavat yksi tai kaksi lehteä.
Tapahtumat

Vuoden aikana järjestetään alueen asukkaille kirjailijailtoja ja muita tapahtumia. Yhteistyötä Espoon Kirjailijat ry:n kanssa jatketaan järjestämällä espoolaisten kirjailijoiden vierailuja kirjastossa. Esiintyjiksi kutsutaan myös muita asiantuntijoita kuin kirjailijoita.

Lukupiirin toimintaa jatketaan järjestämällä kolme kokoontumista kevätkaudella ja kolme syyskaudella. Kirjaston järjestämät Novellikoukku-illat jatkuvat.
   
Yhdistyksen kokoukset

Sääntömääräinen kevätkokous pidetään tammi-maaliskuussa ja syyskokous syys-joulukuussa.

Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa.