Avaleht/ Главная

TERE TULEMAST!

ÕPPE-JA ARENDUSKESKUS "JÄRELEAITAJA"!

Õppe-arenduskeskus “Järeleaitaja” - integreeritud õppeasutus, mis pakub õpilastele teenuseid vastavalt huvidele, mis omab humanitaarkallakut, mis pakub laialdast hariduslike teenuste valikut. Orienteeritud rahuldama vajadusi tõstmaks hariduse taset, lisaks annab õpilastele võimaluse ratsionaalselt ja loominguliselt kasutada aega pärast kooli tunde.

Suunatud tegevused:

 • Keeled: eesti keel kui võõrkeel, vene keel kui võõrkeel, vene keel kui emakeel, inglise keel, saksa keel.

 • Looming: kunst, muusika.

 • Kultuur: kunsti ajalugu, õigeusu ajalugu, nukuteater.

 • Ainete integreerimine: eesti keele kui võõrkeele õpetamine kunsti kaudu, komplekstunnid väikestele, vene keele kui võõrkeele õpetamine nukuteatri tundide kaudu.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

УЧЕБНО-РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР "JÄRELEAITAJA"

находится в исторической части города, располагает просторными и светлыми помещениями для проведения уроков и внеклассных мероприятий.

НА БАЗЕ УЧЕБНО-РАЗВИВАЮЩЕГО ЦЕНТРА РАБОТАЕТ

RÜÜTLI HUVIKOOL /Школа по интересам Rüütli

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

I. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

Обучение языкам:

  • эстонский язык;

  • английский язык;

  • русский язык (билингвы);

  • русский язык как иностранный.

Развитие творческих способностей:

   • студия изобразительного искусства;

   • музыкальная студия;

   • кружок развития для детей 5-6 лет.

II. КУЛЬТУРНОЕ

 • изучение истории искусства;

 • изучение литературы;

 • знакомство с народными традициями.

МЫ ПРОВОДИМ

  • Семинары и конференции по культуре;

  • Пярнуские творческие встречи;

  • Литературно-музыкальные программы цикла "История культуры в лицах";

  • Учебно-познавательные экскурсии;

  • Пярнуские фестивали культуры и языка;

  • Международный фестиваль славянских культур «Светоч»

Наш дружный коллектив объединяет стремление к повышению профессионального уровня: освоение современных и качественных методик преподавания, поиски новых направлений в учебной и просветительской деятельности.