Про журнал

Рік заснування: 1999

Тематика: питання педагогіки і психології

Реферативні бази даних: назва БД, назва видання у БД, Інтернет-посилання: Google Scholar; Index Copernicus; Національна бібліотека імені В. І. Вернадського

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8412 від 06.02.2004 р.

Фахова реєстрація у ДАК України: Постанова президії АК України №1222 від 07.10.2016 (педагогічні науки)

Спеціальність ДАК: Педагогічні науки

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська, польська, російська, англійська

Засновник: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Головний редактор: Коломієць Алла Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор

Відповідальний редактор: Шахов Володимир Іванович, доктор педагогічних наук, професор.

Заступник головного редактора: Акімова Ольга Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор.

Відповідальний секретар: Галузяк Василь Михайлович, кандидат психологічних наук, доцент.

Члени редколегії (з розкриттям вчених звань та посад):

Лазаренко Наталія Іванівна - кандидат педагогічних наук, професор

Гуревич Роман Семенович – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України.

Гусак Петро Миколайович – доктор педагогічних наук, професор.

Мазур Пьотр – доктор габілітований, професор (Польща).

Паламарчук Ольга Миколаївна – доктор психологічних наук, доцент.

Шурек-Борута Аліна доктор габілітований, професор (Польща).

Йоланта Горал-Полрола доктор габілітований, професор (Польща)

Коломієць Дмитро Іванович - кандида педагогічних наук, професор

Громов Євген Володимирович, кандида педагогічних наук, доцент

Адреса редакції: 21001, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, Інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації

E-mail: naukzapped@gmail.com

Адреса сайту видання: www.sites.google.com/site/naukovizapiski