Головна

У Навчально-науковому інституті педагогіки, психології і підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського з 1999 року активно функціонує наукове фахове видання «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія» (Постанови президії ВАК України: № 1 від 9 червня 1999 року; № 1-05/1 від 10 лютого 2010 року; № 1222 від 7 жовтня 2016 року), на сторінках якого висвітлюються актуальні проблеми вітчизняної та зарубіжної педагогіки і психології: питання дидактики, теорії і методики виховання, професійної освіти, соціальної педагогіки, порівняльної педагогіки, історії педагогіки, педагогічної психології. Серед авторів публікацій відомі науковці України та зарубіжжя.

Журнал індексується в базах даних:

Google Scholar

Index Copernicus

Національна бібліотека імені В. І. Вернадського

Здійснюється розсилка примірників до Книжкової палати та основних наукових бібліотек України.

ISSN 2415-7880 (Online), ISSN 2415-7872 (Print)Рік заснування: 1999.Вид видання за цільовим призначенням: наукове.Категорія читачів: студенти, аспіранти, вчителі, викладачі ВНЗ, докторанти, науковці та інші.Програмні цілі: публікація результатів психолого-педагогічних інноваційних досліджень.Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8412 видане Міністерством юстиції України 06.02.2004 р.

Редакційна колегія журналу, до складу якої входять провідні українські, польські та угорські вчені, здійснюють внутрішнє та зовнішнє рецензування всіх статей. Авторами статей окрім українських науковців є вчені з Польщі, Німеччини, Словаччини, Росії. Наукове видання активно співпрацює з вищими навчальними закладами і науковими установами України та зарубіжжя. Співпраця відбувається у формі розміщення інформаційних матеріалів, публікації наукових статей, проведення наукових конференцій, круглих столів із оприлюдненням їх результатів у науковому збірнику. «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія» активно використовуються у навчальному процесі – статті та матеріали рекомендуються студентам як джерела під час вивчення психолого-педагогічних дисциплін.

Редколегія видання запрошує усіх бажаючих до співпраці та публікації наукових статей. Видання розраховане на наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, здобувачів, аспірантів та докторантів, усіх, хто цікавиться проблемами сучасної педагогіки та психології.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас надсилати матеріали до збірника наукових праць "Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія" (випуск 71), що входить до переліку фахових видань (категорія "Б"), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (педагогічні науки), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 №1643

ISSN 2415-7880 (Online), ISSN 2415-7872 (Print)

Матеріали надсилати до 20 вересня 2022 року на електронну поштову скриньку (naukzapped@gmail.com).

Контактний телефон:

063-158-22-15 (Опушко Надія Романівна– технічний редактор).