Nasze prace

Produkty wykreowane na zajęciach szkolenia

Scenariusze zajęć różnych przedmiotów z wykorzystaniem TIK

Multimedialne pomoce dydaktyczne.

1. Tomasz Iwańczyk - nauczyciel matematyki - trzy pomoce multimedialne plus scenariusz lekcji

iwanczyk-tomasz-ciag-geometryczny.ppsx
iwanczyk-Zestaw Pytań - Quizizz.pdf
Tomasz Iwańczyk scenariusz-z-tik.pdf

2. Magorzata Drazi - nauczyciel języka angielskiego-trzy pomoce multimedialne plus scenariusz lekcji

Appearance
Drazi-Małgorzata-BEAUTY-Zestaw Pytań - Quizizz.pdf
Drazi-Małgorzata-Scenariusz-z-tik-opis-wyglądu.pdf

3. Churska Zofia - nauczyciel matematyki-trzy pomoce multimedialne plus scenariusz lekcji

Chrustka-Zofia-Zestaw Pytań - Quizizz-funkcje.pdf
Chrustka-Zofia-scenariusz_lekcji_matematyki-katy.pdf

4. Widarska Dorota - nauczycielka chemii-trzy pomoce multimedialne plus scenariusz lekcji

Prezentacja_Dorota_Widarska.pdf
Widarska-dorota-Quizizz_ Zestaw Pytań-odmiany-altropowe-wegla.pdf
widarska-dorota-scenariusza-z-tik.pdf

5. Igor Pańkow - nauczyciel języka angielskiego -trzy pomoce multimedialne plus scenariusz lekcji

Pankow-Igor-zaimki-angielskie-Pronouns.ppsx
Igor-Pańkow-scenariusz-z-tik.pdf

6. Krystyna Niewczas-Szczepaniak - nauczycielka geografii - trzy pomoce multimedialne plus scenariusz lekcji

prezentacja-nauczanie-niewczas-krystyna.ppsx
Rodzaje-wiatrow-Zestaw Pytań - Quizizz-K-Niewczas.pdf
Krystyna Niewczas-Szczepaniak scenariusz TIK.pdf

7. Zbigniew Dzik - nauczyciel historii

Ankieta dla rodziców
Dzik-Zbigniew-scenariusz-z-tik.Rzeczpospolita pod okupacją 1939 - 1945.pdf

8. Violetta Antoszewska - nauczycielka wychowania fizycznego - trzy pomoce multimedialne plus scenariusz lekcji

Violetta Antoszewska-Lekcja -wf- Narciarstwo biegowe.ppsx
narty-Zestaw Pytań - Quizizz-antoszewska-w.pdf
Zestaw Pytań - Quizizz.pdf
Scenariusz z tik Violety Antoszewskiej.pdf

9. Anna Traut-Seliga - nauczycielka biologii

Czy moje dziecko wie, po co przyszło do szkoły średniej? (przykładowe pytania)
Biologia scenariusz ATS tik.docx.pdf

10. Edyta Drązikowska.- nauczycielka wychowania fizycznego- trzy pomoce multimedialne plus scenariusz lekcji

drazikowska-Quizizz_ Zestaw Pytań nordic walking.pdf
Zestaw Pytań - Quizizz-nordic-walking-e-drazikowska.pdf
Edyta Drazikowska-- scenariusz-z-tik.pdf

11. Beata Marcinkowska - nauczycielka języka polskiego - trzy pomoce multimedialne plus scenariusz lekcji

Quizizz_ Oda-marcinkowska.pdf
Zestaw Pytań - Quizizz-lalka.pdf
wesele-Zestaw Pytań - Quizizz-beata-marcinkowska.pdf
Beata Marcinkowska-scenariusz z-tik.pdf

12. Teresa Marat - nauczycielka języka niemieckiego

Teresa Marat scenariusz-z-tik.docx.pdf

13. Agnieszka Kur - nauczycielka historii i WOS - trzy pomoce multimedialne plus scenariusz lekcji

Kultura okresu międzywojennego-kur-agnieszka.ppsx
Przewrot-majowy-cz2-Zestaw Pytań - Quizizz-Agnieszka-Kur.pdf
Agnieszka Kur-scenariusza-z-tik.pdf

14. Urszula Matusiak - geografia i podstawy przedsiębiorczości - trzy pomoce multimedialne plus scenariusz lekcji

przedsiebiorczosc-matusiak.pdf

15. Asiński Tadeusz- fizyka - trzy pomoce multimedialne plus scenariusz lekcji

galaktyka.mp4
scenariusz-fizyka-Asinski-Tadeusz.pdf

Scenariusze zajęć z wykorzystaniem TIK oraz multimedialne i interaktywne pomoce dydaktyczne zostały wykreowane na zajęciach szkolenia doskonalącego pracę nauczycieli w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych, z wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie dydaktycznym na IV etapie kształcenia w ramach projektu Akademia Kompetencji.