Program szkolenia

dla nauczycieli

PROGRAM TIK W EDUKACJI:

 1. Diagnoza wstępna- kwestionariusz kompetencji cyfrowych nauczycieli.
 2. Portale edukacyjne i metody wykorzystywania zawartych w nich zasobów. 8h
 3. Prawa autorskie, ochrona praw autorskich. 2h
 4. Otwarte zasoby edukacyjne. 2h
 5. Aplikacje do gromadzenia i udostępniania zasobów. 4h
 6. Aplikacje do powtarzania i utrwalania wiedzy. 4h
 7. Aplikacje do rozwijania kreatywności i innowacji, do wsparcia krytycznego myślenia. 4h
 8. Tworzenie dydaktycznych materiałów multimedialnych - prezentacje, podcasty, filmy. 8h
 9. Przygotowanie scenariusza lekcji (45 min) wspomaganego TIK – 8h
 10. Diagnoza końcowa– kwestionariusz kompetencji cyfrowych.

CELE:

Celem jest wzrost kompetencji cyfrowych aktywnych zawodowo nauczycieli uczących w szkole ponadgimnazjalnej, poprzez praktyczne poznanie i stosowanie aplikacji:

 • do powtarzanie i utrwalanie wiedzy,
 • do gromadzenia i udostępniania zasobów,
 • do wsparcia krytycznego myślenia, kreatywności i innowacji,
 • do rozwijania zainteresowań uczniów,

oraz

 • nabycie umiejętności tworzenia multimedialnych materiałów dydaktycznych.

Kryteria sukcesu .

Nauczyciel:

 1. Wykorzystuje zasoby portali edukacyjnych takie jak: e-podręczniki, Scholaris i inne;
 2. Zna dobre praktyki wykorzystania narzędzi TIK w procesie nauczania
 3. Określa swoje potrzeby w obszarze korzystania z TIK;
 4. Tworzy własne materiały dydaktyczne do utrwalania wiedzy;
 5. Gromadzi i udostępnia swoje prace;
 6. Potrafi napisać interaktywny scenariusz lekcji/zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem narzędzi TIK.

Diagnoza - wstępna -zakończona- 21 sierpnia 2017 r.

Diagnoza - końcowa - 25 sierpnia 2017 r. -zakończona 27 sierpnia 2017 r.

Projekt „Akademia Kompetencji” realizowany jest przez Powiat Żyrardowski w Liceum Ogólnokształcącym im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej.