LIJNDANSEN met
OKRA-HERENT

Elke dinsdag: Cursus lijndansen


  • Geen lijndansen in juli en augustus

  • We starten terug in september.

  • Plaats en datum zal later medegedeeld worden.