LIJNDANSEN met
OKRA-HERENT

Elke dinsdag: Cursus lijndansen


  • Waar: Voorlopig nog in de zaal van de scholengemeenschap De Kraal – op den Doren

  • Wanneer: elke dinsdag van 18.00 u tot 19.15 u

  • Prijs: 15 € voor een 10 beurten kaart

  • Proefles: de 1e les die je bijwoont om kennis te maken met de lijndans is gratis

  • Er worden regelmatig nieuwe dansen aangeleerd en de vorige hernomen.

Dus 1 of meerdere lessen overslaan maakt niet zoveel uit.

  • Graag op voorhand verwittigen:
    okraherent@skynet.be of bij Suzanne tel 016/23 47 17 of 0473/43 92 30