LIJNDANSEN met
OKRA-HERENT

Elke dinsdag: Cursus lijndansen


Waar: in de zaal van de scholengemeenschap De Kraal – Schaffelkantstraat – Rijweg


Wanneer: elke dinsdag van 18.00 u tot 19.15 u


Prijs: 15 voor een 10-beurtenkaart


Proefles: de 1e les die je bijwoont om kennis te maken met de lijndans is gratis.


Er worden regelmatig nieuwe dansen aangeleerd en de vorige worden hernomen.

Dus een of meerdere lessen overslaan maakt niet zoveel uit.


Graag op voorhand verwittigen:

mail naar okraherent@skynet.be

of bij Suzanne tel 016 23 47 17 of 0473 43 92 30