Welkom bij
OKRA-HERENTKerstfeest - Dinsdag 20 december
om 12.00 uur in de Wildeman.
Voor dit Kerstfeest kan U tot vrijdag 25 november inschrijven bij uw contactpersoon.

---------

Lidgeld 2023

Gewoon lid: 28 € - Gezin : 47 € - Bewoner WZC: 11 €

Partner van bewoner WZC: 11 € - Bijlid: 7 € - Sportverzekering: 8 €

Kan overgeschreven worden op onze rekening BE93 0682 4634 5267

vóór 20 december 2022

---------

Nieuwjaarsconcert Scherpenheuvel >> zie Sprokkels

Zal doorgaan op dinsdag 17 januari 2023 in de voormiddag

Deelnameprijs: 25 € - vervoer niet inbegrepen

Niet leden 30 € - vervoer niet inbegrepen

Inschrijven volgende maand.

---------

Vakanties van 2023.
In sprokkels: een overzicht van de “winter” vakanties die door

Oost-Brabantse reisleiders begeleid worden.

De vakantiebeurs in Kessel-lo gaat door op zaterdag 10 december 2022


--------

Data volgende bijeenkomsten:

Dinsdag 20 december - Kerstfeest

Maandag 16 januari 2023 – nieuwjaarssamenkomst

Dinsdag 21 februari 2023 – samenkomst

Maandag 20 maart 2023 – Lentefeest

Donderdag 11 mei 2023 – samenkomst

Donderdag 6 juli 2023 – BBQ - In De Kempen

Andere activiteiten worden later medegedeeld


---------


PETANQUE in WINTERPAUZE !

---------

LIJNDANSEN

Waar: Voorlopig nog in de zaal van de scholengemeenschap De Kraal – op den Doren

Wanneer: elke dinsdag van 18.00 u tot 19.15 u

Prijs: 15 € voor een 10 beurten kaart

Proefles: de 1e les die je bijwoont om kennis te maken met de lijndans is gratis

Er worden regelmatig nieuwe dansen aangeleerd en de vorige hernomen.

Dus 1 of meerdere lessen overslaan maakt niet zoveel uit.

Graag op voorhand verwittigen: okraherent@skynet.be of bij

Suzanne tel 016/23 47 17 of 0473/43 92 30----------