Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Doçenti


Bursa Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Görükle Kampüsü, 16059 Nilüfer-Bursa / TÜRKİYE


Associated Professor of Environmental Science and Engineering


Bursa Uludag University, Faculty of Engineering, Department of Environmental Engineering, Görükle Campus, 16059 Nilüfer-Bursa / TÜRKİYE


Tel : +90-224-2942112

Faks : +90-224-2942635

E-mail : ahmetuygur@uludag.edu.tr


Lisans Çevre Mühendisliği, DEU'93

Yüksek Lisans Çevre Teknolojisi, DEU'96

Doktora Çevre Bilimleri, DEU'04


Araştırma İlgi Alanları


Aktif Çamur Sistemlerinin Modellenmesi

Anaerobik Arıtma ve Modellenmesi

Atıksu Arıtma Tesislerinin Projelendirilmesi

Ardışık Kesikli Sistemler

Atıksu Arıtımı ve Mühendisliği

Biyolojik Prosesler

Su ve Atıksu Mühendisliği

Çevre Biyoteknolojisi

Doğal Arıtma Sistemleri

İçme Suyu Arıtımı ve Modellenmesi

Evsel ve Endüstriyel Atıksuların Arıtımı

Kimyasal Prosesler

Membran Biyoreaktörler

Mikrokirleticiler (TrOCs, VOCs, POPs, HOPs)

Modelleme ve Simülasyon

Nutrient Giderimi

Tuz İçeren Atıksuların Arıtılması

Yüzeysel Su Kalitesi Modellemesi

2021 - Copyright - Bursa