Duyurular


Proje Türü CEV3074 Çevre Mühendisliği Projesi

Proje Başlığı Orta Kuvvetli Bir Evsel Atıksuyun A2O Prosesinde Biyolojik Fosfor Gideriminin Matematiksel Modellemesi ve Simülasyonu

Öğrenci Numarası/ Adı-Soyadı 031750055-Fatma İrem KALE-031750074-Buse Nur UCUZ

Proje Türü CEV3074 Çevre Mühendisliği Projesi

Proje Başlığı Düşük Kuvvetli Evsel Atıksuyun Piston Akışlı Havalandırmalı Bir Reaktörde Organik Madde Giderimi ve Nitrifikasyonun Simülasyon Çalışmasıyla Değerlendirilmesi

Öğrenci Numarası/ Adı-Soyadı 031750018 Aleyna ÖZCAN- 031750007 Eda ARPACIOĞULLARI

Proje Türü CEV3074 Çevre Mühendisliği Projesi

Proje Başlığı Beş Kademeli Bardenpho Prosesinde Evsel Atıksulardan Biyolojik Fosfor Giderimine Yönelik Örnek Bir Matematiksel Modelleme Simülasyon Çalışması

Öğrenci Numarası/ Adı-Soyadı 031850007-Dilan AYTEKİN-031550001 Mustafa EMİR

Proje Türü CEV3074 Çevre Mühendisliği Projesi

Proje Başlığı Evsel Nitelikli Atıksulardan Organik Madde Giderimin Araştırılmasına Yönelik Modelleme ve Simülasyon Çalışması

Öğrenci Numarası/ Adı-Soyadı 031150081 Oğuzhan BELER-031750103 Fatih SAĞDIÇ

CEV3074 Çevre Mühendisliği Projesi

Monday, June 21 · 10:30 – 11:30am

Google Meet joining info

Video call link: https://meet.google.com/wjh-mqyc-bmr

Proje Türü CEV4006 Bitirme Projesi

Proje Başlığı Yalova Merkezi Kentsel Evsel Atık sularından Biyolojik Nutrient Gideriminin İncelenmesine Yönelik Örnek Bir Simülasyon Çalışması

Öğrenci Numarası/ Adı-Soyadı 031450040-Berkay ÖZTÜRK

Proje Türü CEV4006 Bitirme Projesi

Proje Başlığı Tam Karışımlı Bir Aktif Çamur Sisteminde 2,4 Diklorofenol (2,4 DCP) içeren Evsel Atıksuyun Farklı İşletme Şartlarında Gideriminin İncelenmesi

Öğrenci Numarası/ Adı-Soyadı 031450088-Aslı ALKIŞ

CEV4006 Bitirme Tezi

Monday, June 21 · 11:30am – 12:15pm

Google Meet joining info

Video call link: https://meet.google.com/wbg-qoyi-rez


Proje Türü CEV4107 Bitirme Projesi Hazırlık

Proje Başlığı Atık sulardan Biyolojik Fosfor Giderimi ve Arıtım Süreçlerinin İncelenmesi

Öğrenci Numarası/ Adı-Soyadı 031550001 Mustafa EMİR-031750055-Fatma İrem KALE

Proje Türü CEV4107 Bitirme Projesi Hazırlık

Proje Başlığı Atık sulardan Biyolojik Azot Giderimi ve Arıtım Süreçlerinin İncelenmesi

Öğrenci Numarası/ Adı-Soyadı 031150081 Oğuzhan BELER-031750103 Fatih SAĞDIÇ

CEV4107 Bitirme Tezi Hazırlık

Monday, June 21 · 12:15 – 1:00pm

Google Meet joining info

Video call link: https://meet.google.com/cxi-ixdy-xgd