Search Engine Marketing


What Google is saying about SEO - SEARCH ENGINE OPTIMIZATION


Šta je Search Engine Marketing i kako pomaže da vas mušterije nadju

Upravo ste ušli u najveću svetsku biblioteku! Kako da nađete put? Novodošli na web se suočavaju sa istom dilemom i search engine marketing im pomaže da vas nađu upravo onda kad ste im potrebni.

Naravno, postoji velika razlika u odnosu na tradicionalnu biblioteku.Tražeći knjige treba gledati spiskove knjiga, potom naslove poglavlja, zatim možda indekse. Sa search engine marketingom na mreži možete vršiti finu pretragu koja određuje upravo paragraf gde leži pravi odgovor - za manje od sekunde. Prostranstvo www- a je gotovo nesamerljivo. Stoga nije čudno što nekih 85% korisnika mreže konsultuju pretrazivace i direktorijume koji im pomažu da nađu odgovor za svoje potrebe. Search engine marketing je ključni odgovor inteligentnog biznisa za ovu rastuću aktivnost. Budi pronađen upravo onda kada te neko traži.

Čućete reči kao klikovi, saobraćaj, ili posetioci. Ali ovi tragači su ljudi i štaviše oni su vaše mušterije

Marketeri često govore o uvidu mušterije ili da oni moraju da zamisle da se nalaze u položaju mušterije.

Pokušajte to sada. Zamislite da ste mušterija koja traži organizaciju na mreži. I postavljate sebi sledeća pitanja:

* Kako da ih nadjem?

*Koje reči da koristim?

* Kako da profinim svoju pretragu...

*Da li da očekujem da ce organizacija biti na web-u

* Ako ih ne nadjem, kako ćese to odraziti na moj pogled na njihovu reputaciju ili brend?

TOTALDIZAJN definiše search engine marketing kao niz od tri slova C u sledecem poretku- Compatibility, customers, content, tj. kompatibilnost, klijenti i sadržaj!

Kompatibilnost: Vaš prvi korak je da osigurate da je vaš web sajt kompatibilan sa sa search engine web skening softverom ili crawlerom - to se često naziva web sajt ili search engine optimizacija. Dobra search engine marketinška kompanija kao npr. Total Dizajn, biće u stanju da brzo sredi stanje vašeg web sajta i ono što je prioritet vašeg search engine marketinga je da se postigne kompatibilnost.

Klijenti: Search engine marketing, kao i druge branše, ostaje disciplina koja se tiče klijenata i njihovih potreba- to nije samo sport za tehno frikove.Vaša search engine marketing strategija treba da uzme u obzir ono što vaši klijenti zaista traže, kako ih najbolje voditi u procesu njihovog donošenja odluka i stvoriti odnjih stalne klijente.

Sadržaj: Ako je kompatibilnost vaš search engine marketing kanal, vaš klijent vaše tržište,onda je sadržaj vaš produkt. NAJVEĆI BROJ kompanija ne obraća pažnju na svoj search engine market sadržaj - verovatno trošeći značajno više na kreativan rad u svojim reklamnim kampanjama ili ulažu u PR. Ne zaboravi bilo šta što ti neko kaže, razlog zašto je search engine marketing toliko važan jer pokriva veći domet u odnosu na onaj koji ostala dva ikad mogu da postignu.