Links
                               Registraties, Beroepscode, Privacy etc

   
     Opleidingen:
 
    - Universitaire studie Psychologie (1984-1990, UvA)
    - Postdoctorale opleiding Psychotherapeut 
      (1990-1995, www.rino.nl)
    - Postdoctorale opleiding Psychoanalyticus 
      (2006-2012, www.npav.nl)
        
        BIG-Registraties:

     Ministerie van VWS: 
     Wet Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG): 
     Psychotherapeut, nr.79045187916     
     Gezondheidszorg-Psycholoog, nr.59045187925    
 
     Lidmaatschappen bij beroepsverenigingen: 
                   
     LVVP: Nederlandse Vereniging voor                
     Vrijgevestigde Psychologen en
     Psychotherapeuten www.lvvp.info      
  
     NVP: Nederlandse Vereniging voor
     Psychotherapie   www.psychotherapie.nl 
    
     NPaV: Nederlandse Psychoanalytische Vereniging
    
     NVPP:  Nederlandse Vereniging voor 
     Psychoanalytische Psychotherapie www.nvpp.nl

         IPA: International Psychoanalytical Association
 
      EPF: European Psychoanalytical Federation


      Kamer van Koophandel: nr. 34350545
      www.kvk.nl
 
         Beroepscode en Klachtenregeling
     Als geregistreerd psychotherapeut ben ik gebonden 
     aan een Beroepscode. Voor uitgebreide informatie
     over o.a. een klachtenregeling Klik hier voor een folder
     voor cliënten van vrijgevestigde GGZ-aanbieders. 

     Privacy
     In verband met de AVG privacywet is het vanaf 25 mei 
     2018 verplicht een privacystatement op de website te 
     zetten. Klik hier voor het privacystatement.
     Voor meer specifieke informatie over uw privacy kunt u 
     op de praktijk een document verkrijgen.

         Kwaliteitsstatuut: 
     Naast beroepsregistraties en visitatie en lidmaatschappen
     van beroepsverenigingen is er nog een waarborg voor
     kwaliteit van de bedrijfsvoering van de praktijk: 
     het kwaliteitsstatuut. Het is in overleg tussen beroeps-
     verenigingen, GGZ organisaties en verzekeraars opgesteld.
     Het kwaliteitsstatuut is in te zien in de praktijk.
     Voor achtergrondinformatie klik hier 

     Overige links:
     Het Regionale Netwerk van Psychotherapeuten 
     Zuid-Kennemerland: www.rondompsychotherapie.nl

     Praktijk de Waal; samenwerkingsverband voor
     psychotherapie www.praktijkdewaal.nl
 
     Zelfstandig gevestigde psychiaters Kennemerland

     Publicaties:
     - Engels, D., Hettinga, Y., Maessen, K., Nicolai-van 
       Swaaij, M., van Strien, T. (2017). 
       100 jaar in analyse, een bewogen geschiedenis 
       van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse
       in 33 interviews. 
       Valkhof Pers, Nijmegen
         klik hier voor het boek (met dvd)