Praktijk voor Psychotherapie en Psychoanalyse


Mevr. Drs. K.E. Maessen

vrijgevestigd psychotherapeute te Haarlem

Hartelijk welkom op de site van mw. Karin Maessen,

GZ-psychologe, psychotherapeute en psychoanalytica.

Ruim 25 jaar ben ik werkzaam als psychotherapeute.

De eerste 10 jaar werkte ik bij Riaggs/GGZ instellingen

op afdelingen psychotherapie voor volwassenen.

Daarna ben ik als vrijgevestigde gaan werken in de

regio Haarlem.

Opleidingen, Registraties bij het Ministerie van VWS, de Wet Beroepen in de Gezondheidszorg (Wet BIG), Lidmaatschappen bij Beroepsverenigingen, Beroepscode, Klachtenregeling, Privacy en overige, zie: Links