Other journals

2008-2022

 • Cockx, B., K. Declercq, M. Dejemeppe, and B. Van der Linden (2022), "Priver les jeunes d’allocations d’insertion est-il un remède efficace pour lutter contre l’abandon scolaire et le chômage ?", Regards économiques, 171.

 • Cockx, B., K. Declercq, M. Dejemeppe, and B. Van der Linden (2022), "Werkloosheidsuitkeringen voor jongeren schrappen. Sneller afgestudeerd en aan het werk?", Over.Werk, 32 (1) p.102-110.

 • Cockx, B., K. Declercq, M. Dejemeppe, and B. Van der Linden (2022), "Werkloosheidsuitkeringen voor jongeren schrappen. Sneller afgestudeerd en aan het werk?", Gentse Economische Inzichten, No. 3.

 • Cockx B. (2021), "Comment améliorer l’efficacité des formations pour les demandeurs d’emploi grâce aux outils du Big Data?", Regards économiques, 160.

 • Bollens, J. and B. Cockx (2021), "Onderzoek naar de effectiviteit van opleidingen voor werklozen met machineleertechnieken," Over.Werk , 31 (2) p.123-130.

 • Desiere, S., S. Cabus, and B. Cockx (2020), "De (on)zin van doelgroepverminderingen", Over.Werk, 30(2), pp. 144-151.

 • Baert, S., Cockx, B., F. Heylen and G. Peersman (2020), "Economisch beleid in tijden van corona : een kwestie van de juiste uitgaven te doen", Gentse Economische Inzichten, no 1.

 • Cockx, B., K. Declercq, M. Dejemeppe and Bruno Van der Linden (2020), "L’assurance-chômage belge face à la crise du COVID-19", Regards économiques - Focus, 24.

 • Albanese, A. and B. Cockx (2019), « Les allègements permanents des charges salariales pour travailleurs âgés : un instrument efficace pour maintenir l’emploi et retarder la prépension ? in Vandenberghe, V. Bughin, J. E. Dhyne, M. Volral et N. van Zeebroeck (ed.), L’emploi et ses nouveaux défis. Vielissement, digitalisation, migration et (dé)mondialisation, actes du 23e Congrès des économistes, Charleroi : Université ouverte de la Fédération Wallonie-Bruxelles, pp. 55-73.

 • Cockx, Bart (2019), Sociale Bescherming in het Tijdperk vna Ditalisering", Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 4/2018, 463-475; "Protection sociale à l'ère du numérique", forthcoming in Revue belge de la Sécurité sociale, 4/2018, 463-475.

 • Cockx, Bart, Muriel Dejemeppe en Bruno Van der Linden (2017), "Werk voor ouderen in België: Werkt het beleid?", Over.Werk, 2017, nr. 1, 99-107.

 • Albanese Andrea en Bart Cockx (2016), “Permanente loonlastenverlagingen voor oudere werknemers. Effectief instrument voor behoud van tewerkstelling en voor uitstel van brugpensioen?”, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 2016(3), 355-374; "Les allègements permanents des charges salariales des travailleurs âgés. Un instrument efficace pour maintenir l'emploi et retarder la prépension?", Revue belge de la Sécurité sociale, 2016(3), 353-373.

 • Albanese Andrea, Bart Cockx and Yannick Thuy (2017), “Het tijdskrediet eindeloopbaan. Verlengt het de loopbaan?”, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 2016(3), 375-395; "Le credit temps fin de carrière. Prolonge-t-il la fin de carrière?", Revue belge de la Sécurité sociale, 2016(3), 375-395.

 • Bollens Joost, en Bart Cockx (2016), "De effectiviteit van vacatureverwijzingen", Over.Werk, 2016, nr. 2, 41-45.

 • Cockx Bart and Eva Van Belle (2016), "Jongeren sneller aan het werk krijgen? Een evaluatie van twee maatregelen" Over.Werk, 2016, nr. 2, 29-34.

 • Baert Stijn, Bart Cockx and Matteo Picchio (2016), "Overzitten tijdens het secundair onderwijs: kans of val?" Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, 2015-2016, nr. 5, 338-342.

 • Cockx, Bart en Stijn Baert (2015), "Uitbesteding van verplichte begeleidings- en opleidingstrajecten voor langdurig werklozen. Profit, nonprofit, of behoud de overheidsdienst?", Over.Werk, 25(4), 126-136.

 • Cockx, Bart en Corinna Ghirelli (2015), "Littekens van recessies in een rigide arbeidsmarkt", Over.Werk, 24(1), 73-82.

 • Cockx, Bart (2014), "Van school naar werk(loos)?”, Samenleving en Politiek (Sampol), 4, 4-14.

 • Cockx, Bart (2013), "Le chômage des jeunes en Belgique. Diagnostic et rémèdes clés", Regards économiques, 108.

 • Cockx, Bart (2013), "Jeugdwerkloosheid in België. Diagnose en sleutelremedies", Over.Werk, 23(4), 101-112.

 • Baert, Stijn, Bart Cockx, Niels Gheyle and Cora Vandamme (2013), "Jonas plutôt que Okan ? Discrimination ethnique à l’égard des jeunes diplômés en Flandre", Regards économiques, 104.

 • Baert, Stijn, Bart Cockx, Niels Gheyle and Cora Vandamme (2013), "Etnische discriminatie op de Vlaamse arbeidsmarkt voor schoolverlaters", Over.Werk, 23(1), 12-16.

 • Baert Stijn, Bart Cockx and Dieter Verhaest (2012), "Overscholing onder Vlaamse schoolverlaters: springplank of valkuil?", Over.Werk, 22(3), 91-95.

 • Cockx Bart, Muriel Dejemeppe en Bruno Van der Linden (2011), “Sneller aan werk dankzij activering van het zoeken?”, Over.Werk, 21 (2), 142-152 and Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 53(2), p.245-264; “L’activation du comportement de recherche d’emploi favorise-t-elle un retour plus rapide à l’emploi ?”, Regards économiques. 85.

 • Cockx Bart and Bruno Van der Linden (2009), “Flexizekerheid in België. Een voorstel gebaseerd op economische principes”, Over.Werk,.19 (2), 50-61.

 • Cockx Bart and Bruno Van der Linden (2009), “La flexicurité en Belgique. Une proposition basée sur des principes économiques”, Regards économiques, 73.

 • Cockx Bart and Bruno Van der Linden (2008), "Is een kortstondige job voor jongeren zonder werkervaring een springplank naar een duurzame baan?", Over.Werk , 18 (3-4), 63-67.