Data i miejsce

7-8 sierpnia 2020 rok

O szczegółach dotyczących warsztatów uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.

Ognisko Miłości
- Olsza 33 k. Rogowa

Członkowie Ogniska zapewniają możliwość przeprowadzenia warsztatów z zachowaniem rygoru epidemiologicznego.

Ewentualne pytania dotyczące warsztatów proszę kierować na adres: maria.czajkowska@uni.lodz.pl

Adres: