Suurupi Merekindluse mets

RMK planeerib lageraiet Suurupis


6.11.2020 tutvustas RMK kohalikele elanikele plaane uuendada kuivenduskraave Suurupi merekindluse metsas ning koos sellega korraldada lageraie 5,9 hektarilisel alal (kaardil märgitud punasega).

Kutse plaanide tutvustamisele esitati Harku valla kodulehe kaudu 30.10.2020, vaata kutset siin.

RMK Suurupi merekindluse metsa majandamise kava aastateks 2021-2030 loe siit.

Kohalikud elanikud esitasid oma seisukoha RMK-le kirjalikult 6.11.2020

Kohtumise täispikk videoprotokoll on järelvaadatav siit.

RMK-le esitatud pöördumise täistekst.

Vääriselupaigad ning muinsuskaitseobjektid asuvad kohe lageraie alade kõrval, tegu on rohevööndi ning kõrgendatud avaliku huvi piirkonnaga. Vaata kaardilt.

Niipea kui uue RMK kaasamiskoosoleku aeg ja koht selguvad, jagame infot. Inimrohke ja sisuline osalemine on metsale parim kaitse! Hetkel ootame RMK vastust.

RMK võttis vastu kohalike ettepaneku peatada novembrikuuks nii kuivendusprojekt kui lageraiete projekt ning kaasata metsa olukorra hindamiseks sõltumatu ekspert. Eksperthinnang on koostatud ning saadetud RMK-le, Keskkonnaametile ja vallavalitsusele. Harku vallavalitsus on saatnud RMK-le ettepaneku nii kuivendus- kui raieprojekt peatada.

—> Siit loe eksperthinnangut Anneli Palo (Tartu Ülikooli maastikuökoloogia ja keskkonnakaitse teadur, PhD) analüüsi ja ettepanekuid Suurupi metsa ja kraavide kohta.

Kaardil kõige vasakpoolsema planeeritava raieala vasak serv päris looduses, filmitud 5.11.2020. Sinine nool näitab filmimise suunda.

Kaardil keskmise planeeritava raieala vasak serv päris looduses, filmitud 5.11.2020. Sinine nool näitab filmimise suunda.

14.11.2020 käisid kohalikud elanikud ringkäigul Merekindluse metsas, otsisime üleujutusi ja arutlesime vabas vormis.

Räägi kaasa Facebookis: Suurupi elanikud, Harku valla elanikud gruppides.

Palun levita infot ja kaasa inimesi. Hoiame oma metsa ja loodust. Peatame need lageraie plaanid koos!

MTÜ Suurupi Selts, MTÜ Kasevälja Selts, MTÜ Munakivi tee Terviserajad ja Veed ning kohalikud elanikud

Võta ühendust:
Eesti keeles: Aivar Hannolainen: 5163 158 | aivarhannolainen@gmail.com
Eesti ja vene keeles: Zoja Mellov mellovzoja@gmail.com,
Kristiina Adamson: 533 35617 |
kristiina@tuletornid.ee