องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 โทร.037-612425-6 แฟกซ์ 037-612426 ต่อ 18