Protokoll årsmøte for Skogestranda Vel 2019 18.03.19.pdf

Protokoll for årsmøte 2019

Regnskap 2018 velforening.pdf

Vedlegg 1, revidert regnskap 2018

Regnskap 2018 og budsjett 2019 .pdf

Vedlegg 2, Revidert regnskap 2018 og budsjett 2019

svar fra Sund kommune 21.12.18 (vedlegg 3).pdf

Vedlegg 3, Svarbrev fra Sund kommune

Handlingsplan 2019.pdf

Handlingsplan for 2019