BIAMOOZDE

بنده استاد یا متخصص زبان آلمانی نیستم و تنها دانسته های خود از این زبان را منتشر میکنم

دسترسی به کانال دیگر من در مورد سفر و مهاجرت ور روزمرگیها و ... از طریق لینک روبرو -------> ArashDE

برای تهیه دیکشنری فارسی آلمانی تمام رنگی و تصویری و صوتی از سایت آمازون بر روی تصویر دیکشنری در زیر کلیک کنید.