Werkgroep Open Wegen (WOW) - Wandeling rond de "Hoge Heide".

Op zaterdag 16 en zondag 17 oktober 2021 plant WOW een 'Grote-Heide'-wandeling in het kader van de Dag van de Trage Weg. Vertrek telkens om 14:00 u. vanaf Wijgmaalbrug.
Een tocht van 5,3 km onder begeleiding. Het plan van deze tocht zal ook ter beschikking gesteld worden voor wandelaars die dit nog eens een keertje willen overdoen of op eigen kracht ondernemen. Het is een wandeltocht voor alle leeftijden.

Meer info: Klik HIER naar de website: www.wow3020.net

VRIJWILLIGER GEZOCHT
"De Werkplaats" (Benedictushoeve) - Oostrem - zoekt iemand die met hun bestelwagen (rijbewijs B) wil rijden tot aan de Gasthuisberg.
Het is een beurtrolsysteem van ongeveer 1 X om de drie weken.
In de Gasthuisberg
worden groene zakken met blauwe doeken opgehaald. (geen zware zakken).
Het is vertrekken om 13.30 u. in Dé Werkplaats en om 15 u ben je er terug.
Hier is het nog de bestelwagen helpen leegmaken.
De vrijwilliger
kan iemand van de gebruikers meenemen of niet.

Ken je iemand - of wil je dit zelf doen - neem dan contact met
Marcia Geerinckx
Coördinator Dé Werkplaats
Tel.: 016
47 45 76

Alle mensen hebben recht
op bescherming tegen COVID-19.


Of je nu in België woont, in India, in Congo, of waar dan ook op deze wereld, iedereen heeft recht op een vaccin! En met een beetje goede wil, ligt de oplossing voor het grijpen. Laat farmabedrijven hun technologie delen en we kunnen op veel grotere schaal beginnen produceren en vaccineren. Ook in landen die vandaag nog geen toegang hebben tot het vaccin. Geen winst op de pandemie.
Onderteken daarom het Europees Burgerinitiatief:

>>> KLIK HIER OM TE ONDERTEKENEN >>>


De sociale zekerheid zorgt voor minder zorgen,
ook in de toekomst

Als deze coronapandemie ons iets positiefs heeft bijgebracht, dan is dat het besef hoe belangrijk een goede sociale zekerheid is. Overal ter wereld moeten werknemers en zelfstandigen thuisblijven, verliezen ze hun job, worden ze ziek of moeten ze in quarantaine. Maar niet overal vallen ze ook zonder werk en inkomen. In eigen land kunnen werknemers en zelfstandigen massaal terugvallen op de sociale zekerheid. Het stelsel van de tijdelijke werkloosheid is onmiddellijk aangepast aan de nieuwe noden. Op die manier kunnen werkgevers hun personeel in dienst houden en behouden werknemers een zeker inkomen. Mensen die langdurig ziek worden door het coronavirus hebben recht op een ziekte-uitkering, die tijdelijk ook werd verbeterd. En wie de pech heeft ook effectief in het ziekenhuis terecht te komen, krijgt een goede terugbetaling van de kosten. Voor volledig werklozen is de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen en de stopzetting van de inschakelingsuitkeringen even on hold gezet.

>>> LEES MEER >>>(Download .PDF)
We blijven onze krachten bundelen.

Onze samenleving kende reeds een groeiende ongelijkheid. Vandaag wordt de tweespalt inzake welzijn en welvaart, als gevolg van de crisis, nog versterkt. De naweeën van COVID 19 zullen na het overwinnen van het virus nog lang blijven nazinderen.

De problemen die zich nu en later stellen zijn velerlei.
Denken we maar aan:

  • Eenzaamheid als gevolg van sociaal isolement.

  • Gezinnen, vooral deze die klein behuisd ervaren interne spanningen.

  • Thuiswerken met kinderen die niet naar school kunnen is geen evidente opdracht.

  • Tijdelijke werkloosheid met het risico dat hetgeen meer uitbetaald werd achteraf door de fiscus wordt gerecupereerd.

  • Tweeverdieners die aanschuiven aan de voedselbank.

De opgesomde lijst is helaas niet limitatief.

Als Beweging willen we al de betrokkenen nabij zijn. Onze wijkmeesters, kernleden en bestuursleden van onze socio-culturele organisaties als KWB, Femma en OKRA zijn zeker bereid om te luisteren naar de verhalen van mensen die het moeilijk hebben. We hebben tal van vrijwilligers die geëngageerd zijn in de vaccinatiecentra, waar we terecht fier op zijn.

Buiten dat luisterend oor en de helpende handen zijn het ACV en de CM de organisaties bij uitstek om hulp te bieden. Onze vakbond via haar kantorennetwerk van dienstverleners en het ziekenfonds via de sociaal assistenten. Deze professionelen nemen elke concrete vraag naar hulp of informatie ernstig. Elke vraag wordt met respect voor de privacy met de nodige zorg behandeld.

De Christelijke Arbeidersbeweging zit ook op het beleidsniveau niet stil . Het ACV zorgde er samen met de andere sociale partners voor dat de welvaartsenveloppe voor de allerlaagste inkomens werd verhoogd. De strijd tot het openbreken van de loononderhandelingen boven de belachelijke 0.4% wordt onverminderd voortgezet. Familiehulp deed via haar voorzitter een oproep tot vaccinatie in de zevende dag op TV.

We weten als arbeidersbeweging dat we niet alle problemen kunnen oplossen, we willen echter vooral een partner zijn van al degenen die het vandaag en morgen moeilijk hebben.

---------------------------------------------------------------------

Bekijk en beluister zeker
dit filmpje op youtube
en deel het met anderen!

MIGRATIE IN BELGIË:
anders bekeken.