GEEN PAASVIERING DIT JAAR ?
Tekst van Staf Nimmegeers.


We kunnen die vraag terecht stellen. Want niet alleen een bepaald soort paaseieren is schadelijk, de toestand in de gehele wereld is veel gevaarlijker, we dragen er met zijn allen de gevolgen van. Dagelijks zien we de beelden van een vuile oorlog in Oekraïne, de beelden van de vele oorlogen in andere delen van de wereld worden ons dan nog gespaard.

De jongens aan de IJzer schreeuwden het reeds uit in vele talen ‘Nooit meer oorlog!’. Maar de mensheid leert niet bij, integendeel, de oorlogsmachine draait op volle toeren. Velen zoeken naar medicamenten of een psychiater om uit de depressie te geraken.

Gelukkig de mensen die ‘en toch’ kunnen zeggen: de gelovige christenen die meer dan ooit Pasen vieren. Want ondanks de pontius-pilatussen en de hogepriesters van deze dagen, vinden zij in hun geloof de hoop op een nieuwe wereld. Dat geloof gaat niet terug op een ingebeelde sprookjesfiguur maar op de historische Jezus van Nazareth. Die verraden, gevangen genomen, gegeseld en gefolterd, leeg gebloed is op een kruis. Schijnbaar het grote failliet van een goddelijke vredestichter en hoopgever.

Na zijn vreselijke dood is Hij echter door ontelbaren ervaren als een levend Iemand, die een begin gemaakt heeft met een nieuwe wereld. In de laatste 2000 jaar zijn ontelbaren Hem gevolgd naar dat land waar een regenboog van mildheid gespannen staat, over de horizon van de dood. Deze ontelbaren wachten en hebben niet gewacht op het uur van hun dood, maar zijn hier reeds begonnen aan de grondslagen van een definitieve leven over de dood heen. Tot op vandaag begroeten wij hen bij het bidden en werken voor een nieuwe wereld, we vinden hen bij allen die werken met daklozen, melaatsen, migranten, derde en vierde wereld, bij de vredestichters. Hier en nu begint een wereld waarin de liefde die God is het haalt op haat en bloedvergieten.

Jaren geleden schreef ik samen met Yves Desmet in Jeruzalem het boek ‘Gesprekken in Jeruzalem’. In de heilige stad voor de drie monotheïstische godsdiensten bezonnen de atheïst Desmet en ikzelf ons over onze verschillen in levensvisie. Bij de conclusies kwamen we tot de vaststelling dat we eigenlijk meer samen konden doen voor een betere wereld, en dat was heel wat. Onze wegen gingen echter onverbiddelijk uiteen wanneer het over de toekomst van mens en planeet ging. Mijn geloof was helemaal niet samen te rijmen met zijn overtuiging dat de dood het laatste woord heeft. Genau in de stad waar het allemaal gebeurd is heb ik mij gelukkig geprezen te geloven in de verrezen Christus, in wat komende is. Daarom vieren we Pasen met meer licht dan ooit, want Goede Vrijdag was nooit zo donker. Om de liefde Gods !

---------

Bekijk en beluister
dit filmpje op youtube
en deel het met anderen!

MIGRATIE IN BELGIË:
anders bekeken.