Coronavirus

Beste patiënt,

Vanaf de maand mei hervat Tandartspraktijk Loo haar reguliere werkzaamheden. U bent weer van harte welkom bij ons in de praktijk! Bij het hervatten van onze reguliere werkzaamheden zullen wij ons houden aan de richtlijnen die zijn opgesteld door de mondzorgkoepels. De richtlijnen maken het mogelijk om de tandheelkundige zorg op een verantwoorde en gepaste wijze te verlenen.


Ter bescherming van u en onze medewerkers hebben we de volgende voorzorgsmaatregelen genomen.

Voorzorgsmaatregelen voor en tijdens uw afspraak:

• Kom op tijd maar niet veel te vroeg, i.v.m. beperkte capaciteit van de wachtruimte.

• Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.

• Bent u met meer, blijf buiten de praktijk wachten.

• Houd 1,5 meter afstand.

• Desinfecteer uw handen gelijk bij binnenkomst.

• Bij binnenkomst zal onze assistente u ontvangen.

• Vervolgens wordt u vriendelijk verzocht uw mond te spoelen met desinfecterend mondspoelmiddel met waterstofperoxide 1%. Dit mondspoelmiddel wordt vaker in de mondzorg gebruik.

• Gebruik het toilet zo min mogelijk i.v.m. hygiëne maatregelen.

• De behandelkamers worden na elke behandeling schoongemaakt. Ook de balie en wachtruimte worden nu nóg vaker schoongemaakt.

• Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

• Tot slot, we zullen u de hand niet schudden maar u verwelkomen met een stralende glimlach.


Wat verwachten wij van u?

Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Hieronder vindt u de criteria waarop wij toetsen:

• Heeft u nu corona?

• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?

• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?

• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen (passend bij COVID-19): verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38ºC)?

• Heeft u huisgenoten/ gezinsleden met deze symptomen?

• Bent u in thuisisolatie?

• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Als u op alle vragen ‘nee’ antwoordt, u bent verder gezond en u voelt zich momenteel gezond dan kunnen we u wel behandelen.

Als u op één van de vragen ‘ja’ antwoordt dan willen wij graag met u overleggen wat het beste kunnen doen.


Uw afspraak

Mocht er de komende tijd iets wijzigen in uw gezondheid en u op één van de vorige vragen met ‘ja’ antwoordt, verzoeken wij u om uw afspraak telefonisch tijdig te annuleren.

We verzoeken u vriendelijk, doch dwingend, om niet zonder afspraak langs te komen. Wij hopen op uw begrip en medewerking. Alleen samen krijgen wij corona onder controle.


Met vriendelijke groet,


Tandartsen Loo