Polska Szkoła w Swansea

Polish Saturday School

Ogłaszamy zapisy na rok szkolny 2021/2022


Opłata za szkołę wynosi £8 za jedną sobotę (£6 za kolejne dziecko). Opłatę semestralną należy uiścić na początku każdego semestru. Przed przystąpieniem do rejestracji prosimy zapoznać się z regulaminem i konstytucją szkoły. Formularz rejestracyjny należy wypełnić dla każdego dziecka oddzielnie (jeśli zapisujemy rodzeństwo). Ilość miejsc jest ograniczona. Szkoła potwierdzi przyjęcie do szkoły w ciągu kilku tygodni. W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem email pss.swansea@gmail.com.

Zajęcia na chwilę obecną prowadzimy w budynku Phoenix Centre (110 Powys Ave, Townhill, Swansea, SA1 6PH). Miejsce może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego.

Z powodu konieczności ograniczenia liczby osób przebywających w budynku dyżury rodziców zostają zawieszone do odwołania.

O nas

Polska Szkoła Sobotnia w Swansea prowadzi naukę języka polskiego z elementami historii, geografii oraz tradycji i kultury polskiej wśród dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego lub innych dzieci zainteresowanych kulturą polską.

Szkoła przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 5-ciu do 18-stu lat. Dzieci uczęszczające do szkoły, uczą się nie tylko podczas prowadzonych przez nauczycieli zajęć, ale trenują język polski również poprzez rozmowy i zabawę ze swoimi rówieśnikami. Zajęcia odbywają się w 4 klasach.

Szkoła aktywnie wspomaga dzieci pragnące uzyskać formalne kwalifikacje z języka polskigo w brytyjskim systemie nauczania (GCSE, AS i A-level).

Zajęcia online

Jest możliwe utworzenie dodatkowych grup prowadzonych przez naszą nauczycielkę, która specjalizuje się w tej chwili w glottodydaktyce. Nauka jest prowadzona w godzinach wieczornych przez platformę zoom od poniedziałku do piątku, indywidualnie lub w następujących grupach:

  1. Język polski jako obcy lub drugi dla dzieci

  2. Język polski jako obcy dla dorosłych

  3. Przygotowanie do egzaminu GCSE z języka polskiego

  4. Przygotowanie do egzaminu A-level z języka polskiego

Zapytania prosimy kierować na email: pss.swansea@gmail.com

Najnowsze wiadomości

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej

Kwota dotacji: 16 500,00 zł Całkowita wartość zadania publicznego: 384 730,00 zł

Zadanie publiczne Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

Serdecznie dziękujemy!