Polska Szkoła Sobotnia w Swansea

Polish Saturday School

Od stycznia 2019 zajęcia dla dzieci będą odbywać się w soboty od 9:30 do 12:30 w Gorseinon Institute, 44 Lime St, Gorseinon, Swansea SA4 4AD

Wszystkie dzieci, które chcchcą uczęszczać na zajęcia do Polskiej Szkoły Sobotniej w Swansea muszą być zarejestrowane. Aby zarejestrować dziecko należy wypełnić formularz rejestracyjny, nawet jeśli dziecko już wcześniej uczęszczało do szkoły.


Wkrótce rozpoczniemy rekrutację dzieci na kolejny rok szkolny od września 2019. Wszelkie pytania dotyczące zapisów dzieci na następny rok szkolny będą umieszczone na stronie w niedługim czasie.

Polska Szkoła Sobotnia w Swansea umożliwia naukę języka polskiego z elementami historii, geografii oraz tradycji polskiej i kultury polskiej wśród dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego lub innych dzieci zainteresowanych kulturą polską.

Szkoła przeznaczona jest glównie dla dzieci w wieku od 5-ciu do 18-stu lat. Dzieci uczęszczające do szkoły uczą się nie tylko podczas prowadzonych przez nauczycieli zajęć, ale również trenują język polski poprzez rozmowy i zabawę ze swoimi rówieśnikami.

Szkoła aktywnie wspomaga dzieci pragnące uzyskać formalne kwalifikacje z języka polskigo w brytyjskim systemie nauczania (GCSE, AS i A-level).

Dzieci są podzielone na grupy pod względem umiejętności językowych. Przewidywane są następujące grupy szkolne:

  • dzieci ze słabą znajomością języka polskiego, które jeszcze nie potrafią pisać ani czytać
  • dzieci, które zaczynają pisać i czytać
  • dzieci, które potrafią pisać i czytać i chcą doskonalić znajomość języka, historii i kultury polskiej

W przypadku dużej ilości dzieci w poszczególnych grupach istnieje możliwość stworzenia dodatkowych klas.

Polska Szkoła Sobotnia w Swansea działa jako związek charytatywny prowadzony przez rodziców. Opłaty są minimalne, ale niezbędne aby pokryć koszty związane z materiałami szkolnymi, wynajęciem pomieszczeń szkolnych, ubezpieczeniem dzieci oraz kosztami prowadzenia szkoły.

Koszt uczęszczania dziecka do szkoły będzie wynosił na £7 za pierwsze dziecko, i £5 za drugie i £3 za kolejne dziecko.

Ze względu na charytatywny charakter pracy nauczycieli i asystentów nauczycieli ich dzieciom bedą przysługiwały zniżki w opłatach.

Opłaty należy uregulować w 1 tygodniu danego semestru. Opłaty są semestralne i niezależne od obecności dziecka na zajęciach. Rodzice mają obowiązek zgłosić szkole, jeśli dziecko przestaje kontynuować naukę w szkole oraz uregulować wszystkie opłaty i zwrócić wypożycznone książki.

Opłatę należy wpłacić bezpośrednio na konto szkoły umieszczając iniciały i nazwisko dziecka w przypadku gdy nazwisko jest inne niż nazwisko na koncie bankowym.


Oplata za semestr zimowy (od 26go stycznia do 13 kwietnia, 10 spotkan) wynosi £70 za pierwsze dziecko, £50 za drugie i £30 za kolejne.

Opłata za semestr letni (od 11go maja do 29go czerwca, 6 spotkań) wynosi £35 za pierwsze dziecko, £25 za drugie i £15 za kolejne.


Polish Saturday School Nr konta (HSBC) : 42375869 Sort code 40-43-31