Polska Szkoła Sobotnia w Swansea

Polish Saturday School

Od 26go stycznia 2019 zajęcia dla dzieci będą odbywać się w soboty od 9:30 do 12:30 w Gorseinon Institute, 44 Lime St, Gorseinon, Swansea SA4 4AD

Wszystkie dzieci, które chcchcą uczęszczać na zajęcia do Polskiej Szkoły Sobotniej w Swansea muszą być zarejestrowane. Aby zarejestrować dziecko należy wypełnić formularz rejestracyjny, nawet jeśli dziecko już wcześniej uczęszczało do szkoły.


W chwili obecnej nie możemy przyjąć więcej dzieci do szkoły. Zapisy są wyłącznie na listę rezerwową, jeśli zwolnią się miejsca powiadomimy rodziców poprzez email.

Polska Szkoła Sobotnia w Swansea umożliwia naukę języka polskiego z elementami historii, geografii oraz tradycji polskiej i kultury polskiej wśród dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego lub innych dzieci zainteresowanych kulturą polską.

Szkoła przeznaczona jest glównie dla dzieci w wieku od 5-ciu do 18-stu lat. Dzieci uczęszczające do szkoły uczą się nie tylko podczas prowadzonych przez nauczycieli zajęć, ale również trenują język polski poprzez rozmowy i zabawę ze swoimi rówieśnikami.

Szkoła aktywnie wspomaga dzieci pragnące uzyskać formalne kwalifikacje z języka polskigo w brytyjskim systemie nauczania (GCSE, AS i A-level).

Dzieci są podzielone na grupy pod względem umiejętności językowych. Przewidywane są następujące grupy szkolne:

  • dzieci ze słabą znajomością języka polskiego, które jeszcze nie potrafią pisać ani czytać
  • dzieci, które zaczynają pisać i czytać
  • dzieci, które potrafią pisać i czytać i chcą doskonalić znajomość języka, historii i kultury polskiej

W przypadku dużej ilości dzieci w poszczególnych grupach istnieje możliwość stworzenia dodatkowych klas.

Polska Szkoła Sobotnia w Swansea działa jako związek charytatywny prowadzony przez rodziców. Opłaty są minimalne, ale niezbędne aby pokryć koszty związane z materiałami szkolnymi, wynajęciem pomieszczeń szkolnych, ubezpieczeniem dzieci oraz kosztami prowadzenia szkoły.

Koszt uczęszczania dziecka do szkoły będzie wynosił na £7 za pierwsze dziecko, i £5 za drugie i £3 za kolejne dziecko.

Ze względu na charytatywny charakter pracy nauczycieli i asystentów nauczycieli ich dzieciom bedą przysługiwały zniżki w opłatach.

Opłaty należy uregulować w 1 tygodniu danego semestru. Opłaty są semestralne i niezależne od obecności dziecka na zajęciach. Rodzice mają obowiązek zgłosić szkole, jeśli dziecko przestaje kontynuować naukę w szkole oraz uregulować wszystkie opłaty i zwrócić wypożycznone książki.

Opłatę należy wpłacić bezpośrednio na konto szkoły umieszczając iniciały i nazwisko dziecka w przypadku gdy nazwisko jest inne niż nazwisko na koncie bankowym.


Oplata za semestr zimowy (od 26go stycznia do 13 kwietnia, 10 spotkan) wynosi £70 za pierwsze dziecko, £50 za drugie i £30 za kolejne.


Polish Saturday School Nr konta (HSBC) : 42375869 Sort code 40-43-31