Polska Szkoła w Swansea

Polish Saturday School

Rok szkolny rozpoczęliśmy dnia 26 września. Zajęcia na chwilę obecną prowadzimy w budynku Phoenix Centre na Townhill.

Opłata w roku szkolnym 2020/2021 będzie wynosić £8 za jedną sobotę (£6 za kolejne dziecko). Opłatę należy uiścić na początku każdego trymestru. Przed przystąpieniem do rejestracji prosimy zapoznać się z regulaminem i konstytucją szkoły. Formularz rejestracyjny należy wypełnić dla każdego dziecka oddzielnie (jeśli zapisujemy rodzeństwo). Ilość miejsc jest ograniczona. Szkoła potwierdzi przyjęcie do szkoły w ciągu kilkunastu dni. W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem email pss.swansea@gmail.com


Zajęcia online

W związku z problemami lokalowymi oraz sytuacją epidemiologiczną klasa 5+ czyli dla dzieci od 11 r.ż. wzwyż jest nauczana przez platformę zoom. Zapytania prosimy kierować na email: pss.swansea@gmail.com

Nowa lokalizacja: Phoenix Centre, 110 Powys Ave, Townhill, Swansea SA1 6PH. Zajęcia dla dzieci powyżej 11 roku życia odbywają się zdalnie przez zoom.

Czas: soboty, 9:30 - 12:30

Z powodu konieczności ograniczenia liczy osób przebywających w jednym budynku dyżury rodziców zostają zawieszone do odwołania.

Polska Szkoła Sobotnia w Swansea umożliwia naukę języka polskiego z elementami historii, geografii oraz tradycji i kultury polskiej wśród dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego lub innych dzieci zainteresowanych kulturą polską.

Szkoła przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 5-ciu do 18-stu lat. Dzieci uczęszczające do szkoły, uczą się nie tylko podczas prowadzonych przez nauczycieli zajęć, ale trenują język polski również poprzez rozmowy i zabawę ze swoimi rówieśnikami. Zajęcia odbywają się w 4 klasach.

Szkoła aktywnie wspomaga dzieci pragnące uzyskać formalne kwalifikacje z języka polskigo w brytyjskim systemie nauczania (GCSE, AS i A-level).

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI:

Z radością informujemy, że dzięki staraniom szkolnego skarbnika, pani Doroty Poręby, Polska Szkoła w Swansea otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na rok 2020.

Serdecznie dziękujemy!