O sobiedr Ewa Woźniczka - pedagog specjalny, muzykoterapeuta

Wykształcenie:

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna (specjalizacja: surdopedagogika i oligofrenopedagogika) oraz Akademii Muzycznej we Wrocławiu na kierunku muzykoterapia. Obroniłam pracę doktorską na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskując stopień naukowy doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Swoje wykształcenie doskonalę uczestnicząc w konferencjach, warsztatach i kursach związanych z edukacją i terapią. Jestem członkiem Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich.

Doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w przedszkolu specjalnym, w przedszkolu masowym oraz w szkole specjalnej. Ponadto prowadziłam cykle zajęć muzykoterapeutycznch dla osób dorosłych, jak również dzieci. Systematycznie realizuję zajęcia wspierające rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie Biorę aktywny udział w konferencjach wygłaszając referaty i prowadząc warsztaty.

Zajmuję się:

  • indywidualną terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • prowadzeniem indywidualnych sesji muzykoterapeutycznych dla dzieci oraz osób dorosłych  (m.in. treningi relaksacyjne, wizualizacja, zajęcia w oparciu o indywidualny, autorski program)
  • prowadzeniem grupowych zajęć muzykoterapeutycznych dla dzieci i dorosłych
  • prowadzeniem zajęć rozwijających zdolności artystyczne (w szczególności muzyczne) dla dzieci
  • nauką gry na gitarze – klasyka, akompaniament