Kim jesteśmy

W branży związanej z ubezpieczeniami pracuję od 1991 roku. W towarzystwach ubezpieczeń Warta S.A. oraz Hestia S.A. pracowałem na stanowisku kierownika likwidacji szkód majątkowych. Posiadam duże doświadczenie w zakresie likwidacji szkód majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej ogólnej. Przed rozpoczęciem pracy w branży ubezpieczeniowej pracowałem w budownictwie z praktycznym doświadczeniem zdobytym podczas pracy w polskich firmach budowlanych na stanowisku kierownika budów.Posiadam uprawnienia budowlane od 1989 roku do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

W Cunningham Lindsey Polska pracowałem od października 2005 r. do maja 2014 r. na stanowisku Specjalista ds. likwidacji szkód. W okresie tym prowadziłem samodzielnie duże szkody z ryzyk pożarowych i żywiołowych. W październiku 2005 dla towarzystwa Allianz Polska S.A. pożar (Zakładów dziewiarskich w Konstantynowie Łódzkim) wartość szkody 15 000 000 złotych. W styczniu 2006 r. dla TU Hestia S.A. zawalenie się dachu budynku (Biedronki w Bytomiu) wartość szkody 2 500 000 złotych. We wrześniu 2007 roku pożar hali wraz z maszynami (Zakładu Ceramiki Budowlanej Kopalni Bogdanka koło Lublina) wartość szkody 28 000 000 złotych. W sierpniu 2008 roku dla TU Aviva S.A. likwidowałem szkodę pożarową w Hotelu Oliwskim w Oliwie wartość szkody 3 000 000 zł. W lutym 2011 r. dla TU Generali S.A. likwidowałem szkodę z OC polegającą na zalaniu zaczynem betonowym kanalizacji sanitarnej na rynku Starego Miasta w Poznaniu wartość roszczenia 1 500 000 złotych. W lipcu 2011 roku dla TU Generali S.A. likwidowałem szkodę zalaniową po opadach deszczu nawalnego wyrobiska kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w Bełchatowie wartość szkody 10 000 000 złotych.

Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji powierzonych zadań. Wykonuję oględziny na całym terenie RP szybko i profesjonalnie.