Projekty naukowe

Aktualnie prowadzone projekty badawcze

 • NCN OPUS nr: 2021/41/B/NZ5/00446. LEAP2 jako modulator metabolizmu tkanki tłuszczowej oraz trzustki w cukrzycy typu 2 ;Kierownik projektu: dr Paweł Kołodziejski

 • NCN PRELUDIUM BIS nr: 2021/43/O/NZ4/00275. Rola neoronostatyny w regulacji funkcji białych i brunatnych adipocytów oraz tkanki tłuszczowej i metabolizmu w mysim modelu otyłości. Kierownik projektu: Prof UPP. dr hab. Marek Skrzypski

 • NCN Sonata nr: 2018/31/D/NZ4/01121. Rola mitochondrialnego peptydu MOTS-c w funkcjonowaniu trzustki i tkanki tłuszczowej. Kierownik projektu: Dr Maciej Sassek

 • NCN Preludium nr: 2017/25/N/NZ4/02760. Feniksyna jako nowy regulator funkcji komórek alfa i beta trzustki. Kierownik Projektu: mgr Maria Billert

 • NCN Preludium nr: 2019/35/N/NZ7/00738 SARMs jako modulatory funkcji metabolicznych i stresu oksydacyjnego tkanki tłuszczowej i serca w szczurzym modelu otyłości – badania in vitro i in vivo. Kierownik Projektu: mgr Natalia Leciejewska

 • NCN OPUS nr: 2019/35/B/NZ5/02906 Wpływ diety wysokotłuszczowej i wysokowęglowodanowej na profil molekularny stanu zapalnego na modelu zwierzęcym otyłości w astmie. Projekt konsorcjum z UM w Poznaniu Kierownik Projektu: Prof dr hab Aleksandra Szczepankiewicz, kierownik projektu ze strony UP w Poznaniu dr Dawid Szczepankiewicz

Projekty zakończone:

 • NCN Sonata nr: 2016/23/D/NZ4/03557. Rola adropiny w regulacji funkcji adipocytów oraz komórek alfa i beta wysp trzustkowych. Kierownik projektu :dr hab. Marek Skrzypski

 • NCN Opus nr: 2016/21/B/NZ9/00943. Rola neuropeptydu B w regulacji funkcji preadipocytów szczura i świni. Kierownik projektu: Dr Tatiana Wojciechowicz

 • NCN OPUS nr: 2015/19/B/NZ7/00572. Działanie resweratrolu u nieotyłych szczurów z uwarunkowaną genetycznie cukrzycą typu 2. Kierownik projektu: Dr hab Katarzyna Szkudelska

 • NCN Preludium nr: 2015/19/N/NZ4/00572. Wpływ speksyny na profil hormonalny i metaboliczny w mysim i szczurzym modelu cukrzycy typu 2. Kierownik projektu: dr Paweł Kołodziejski

 • MNiSW Program "Iuventus Plus" nr: IP2014 042273. Rola receptora waniloidowego TRPV4 w regulacji wybranych funkcji komórek beta wysp trzustki. Kierownik projektu: dr Marek Skrzypski

 • NCN Preludium nr : 2011/O3/N/NZ4/02965. Rola 1 i 2 typu receptora oreksyn (OXR1, OXR2) Marek Skrzypski w regulacji funkcji komórek alfa i beta trzustki. Kierownik projektu: dr Marek Skrzypski

 • MNiSW program "mobilność plus": 645/MOB/2011/0 An investigation of the mechanisms contributing to developmental priming of ectopic fat accumulation, insulin resistance and glucose intolerance. Kierownik projektu: dr Dawid Szczepankiewicz

 • MNiSW nr : N N311 508339. Rola oreksyn w hormonalnej regulacji metabolizmu energetycznego przez oś adipoinsularną świni. Kierownik projektu: Prof. dr hab. Krzysztof W Nowak

 • MNiSW nr : N N303 551639 Nutrigenomika w poszukiwaniu modulatorów ekspresji rezystyny w kontekście jej udziału rozwoju insulinooporności na modelu szczura. Kierownik projektu: Prof. dr hab. Paweł Maćkowiak

 • MNiSW nr : N N303 551439. Aktywność metaboliczna i endokrynna adipocytów oraz aktywność insulinosekrecyjna wysp trzustkowych w modelu cukrzycy typu 2 u szczura. Kierownik Projektu: dr hab. Tomasz Szkudelski

 • MNiSW nr: N N303 319337. Rola obestatyny w regulacji metabolizmu adipocytów białej tkanki tłuszczowej szczura. Kierownik projektu: dr Tatiana Wojciechowicz

PROJEKTY PROWADZONE Z INNYMI JEDNOSTKAMI

 • NCN OPUS nr: 2019/35/B/NZ5/02906 Wpływ diety wysokotłuszczowej i wysokowęglowodanowej na profil molekularny stanu zapalnego na modelu zwierzęcym otyłości w astmie. Projekt konsorcjum z UM w Poznaniu Kierownik Projektu: Prof dr hab Aleksandra Szczepankiewicz, kierownik projektu ze strony UP w Poznaniu dr Dawid Szczepankiewicz

 • NCN OPUS nr: 2021/41/B/NZ9/00721.Model ex vivo układu podwzgórze-przysadka – alternatywa dla badań in vivo na zwierzętach. Udział feniksyny w modulacji aktywności osi gonadotropowej u owiec. Projekt w konsorcjum z Instytutem Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk. Kierownik projektu ze strony UP w Poznaniu: dr Ewa Pruszyńska-Oszmałek,