PRZYWÓDZTWO W KOŚCIELE
- WARSZTATY DLA KSIĘŻY

Archidiecezja Łódzka organizuje warsztaty pt. "Przywództwo w Kościele - warsztaty dla Księży. Od potestas do ministerium". W dzisiejszym świecie trzeba stawiać sobie pytania dotyczące paradygmatu przywództwa. Zachodzące zmiany wymuszają potrzebę odejścia od tradycyjnych form sprawowania władzy i powrotu do myślenia o niej w kontekście służby (por. Mt 21, 25-28). Warsztaty z przywództwa dla Księży to propozycja praktycznego podejścia do tych zagadnień. Zapraszam serdecznie.

Abp Grzegorz Ryś