dokumenty stowarzyszenia

Cele stowarzyszenia

1. Popularyzowanie idei języka międzynarodowego esperanto.

2. Rozwijanie działalności edukacyjno-kulturalnej, poprzez zastosowanie języka międzynarodowego esperanto.

3. Propagowanie idei zbliżenia międzynarodowego i międzykulturowego za pomocą esperanta.

4. Wykorzystywanie języka esperanto do popularyzowania historii i kultury polskiej oraz wiedzy o historii, kulturze i walorach turystycznych Trójmiasta i Pomorza w kraju i za granicą.

5. Doskonalenie znajomości języka esperanto i ułatwianie uczestnictwa w ruchu esperanckim w Polsce i na Świecie.

Z dwóch kadencji pracy zarządu z przewodniczącym Andreo

statut


Statut SET Torento OSTATECZNYpo popr.17.05.13.pdf